Corporate Investment & Advisory

Nordeas placeringsexperter erbjuder rådgivning som anpassas till ditt företags situation och behov. Vi kan den globala finansmarknaden och har den toppmoderna analys som kan hjälpa dig att få största möjliga avkastning på ditt företags finansiella tillgångar.Corporate Investment Advisory erbjuder investeringsrådgivning speciellt anpassad för företag, organisationer och institutionella kunder.  

Vår helhetssyn och expertis inom finansiell rådgivning bidrar till ett bättre helhetsråd för kunden. Vi identifierar även underliggande finansiella risker, så som ränte- och valutarisker. Placeringarna anpassas därefter till kundens behov och önskemål efter en grundlig rådgivningsprocess. Våra större kunder får även tillgång till Portfolio Advisorys' utbud av tjänster, exempelvis ESG screening och product scoring.