Tjänster

 

Risksituation,
beslutsunderlag, konsekvensanalys...
Dags för rådgivning?

Mer om vår portföljrådgivning
Tjänster Tjänster

Analys

En god marknads- och riskuppfattning är viktig för att ditt företag ska kunna öka sin vinst i handeln på de finansiella marknaderna.

Vår ekonomiska analys hjälper dig att fatta beslut.

e-Markets

e-Markets är Nordeas elektroniska plattform för valutaväxlingar och fastränteplaceringar

Spara tid och pengar genom att växla valuta till konkurrenskraftiga kurser även utanför kontorstid.

Portföljrådgivning

Nordea Portföljrådgivning erbjuder ett aktivt samarbete som ger dig större inflytande över finansiella intäkter, kostnader och risker i din verksamhet

Du får tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser som ger god framförhållning och gör det möjligt att fatta snabba beslut på goda grunder.

Sales Managers

Få hjälp med att utföra dina affärer på den finansiella marknaden.

I en allt mer komplex värld är det värdefullt att ha en rådgivare att diskutera risker och möjligheter med.

Utbildningar och seminarier

Nordea Markets håller regelbundet seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dessutom erbjuder vi ett antal webbseminarier.