Warrantens värde under löptiden

Precis som för aktier har våra warranter både köpkurser och säljkurser. Säljkursen visar vad du betalar för warranten om du vill köpa den. Köpkursen visar vad du får för warranten om du säljer den. Vad en warrants köpkurs och säljkurs är vid ett givet tillfälle beror på flera faktorer. För att förklara faktorerna delar vi upp dem i två kategorier: warrantens konstruktion och marknadsfaktorer.

Warrantens konstruktion

Lösenpris: Alla warranter har ett lösenpris som är bestämt redan när warranten ges ut. Ju högre lösenpriset är desto lägre är priset på en köpwarrant och desto mindre är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen. Ju högre lösenpriset är desto högre är priset på en säljwarrant och desto större är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen. Vi har i normalt många warranter på varje aktie, med olika lösenpriser.

Löptid: Löptiden är bestämd när warranten ges ut. Ju längre löptid, desto högre värde i både köpwarranter och säljwarranter. Alla warranter minskar lite i värde för varje dag som går.

Antal warranter per aktie: Ofta krävs det flera warranter för att följa en aktie kursmässigt. Det kallas för ”antal warranter per aktie”. Ju fler warranter som krävs, desto lägre blir priset på warranten. Warrantens hävstångseffekt påverkas dock inte.

Fastställelseperiod för slutkurs: För att beräkna aktiens slutkurs, det vill säga den kurs som warrantens slutliga värde avräknas mot, används aktiens genomsnittliga stängningskurs under de 10 sista handelsdagarna av warrantens löptid. Detta kallas för fastställelseperiod för slutkurs. En längre fastställelseperiod för slutkurs ger ett lägre pris på både köpwarranter och säljwarranter.

Marknadsfaktorerna som påverkar warrantens pris

Aktiekursen: När aktiekursen stiger ökar priset på en köpwarrant, eftersom sannolikheten för att warranten ska ha ett större värde på slutdagen ökar. På motsvarande sätt stiger priset på en säljwarrant när aktiekursen faller. Notera att den här effekten kan neutraliseras av förändringar i andra faktorer.

Aktiens förväntade volatilitet: Volatilitet är ett uttryck för kursrörelser, fluktuation. Hög volatilitet betyder att sannolikheten för stora kursrörelser är större, varför det är en viktig faktor i värderingen av warranter. Det finns flera olika sorters volatilitet, men det är endast förväntad framtida volatilitet som påverkar warrantens pris. När den förväntade volatiliteten i aktien ökar, stiger priset på både köpwarranter och säljwarranter. Anledningen är att sannolikheten för att warranterna ska ha ett större värde på slutdagen ökar. Det omvända gäller om volatiliteten förväntas minska.

Aktieutdelningar: När du äger en warrant får du inga aktieutdelningar däremot ingår förväntade aktieutdelningarna i warrantens pris. När de förväntade aktieutdelningarna ökar, faller priset på en köpwarrant, samtidigt som priset på en säljwarrant stiger. Vid så kallade extraordinära utdelningar justeras alltid warrantens villkor.

Marknadsräntan: När marknadsräntan stiger ökar finansieringskostnaderna. Då stiger priset på en köpwarrant och priset på en säljwarrant faller.

Våra warranter Mer fakta Så handlar du warranter Våra warranter

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Mer fakta

Stor potential

Obegränsad vinstchans

Warranter är ett spännande sätt att krydda dina placeringar. Eftersom warranters värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar.

Så här fungerar det

Några konkreta exempel

Här tittar vi på några konkreta exempel hur en warrantaffär kan se ut i verkligheten.

Nyckeltal

Du behöver inte behålla warranten till slutdagen

Alla Nordeas warranter är börsnoterade och du kan därför enkelt sälja dem när du själv vill under warrantens löptid.

Warrantens värde under löptiden

Precis som för aktier har våra warranter både köpkurser och säljkurser

Säljkursen visar vad du betalar för warranten om du vill köpa den. Köpkursen visar vad du får för warranten om du säljer den. Vad en warrants köpkurs och säljkurs är vid ett givet tillfälle beror på flera faktorer.

Välj rätt warrant

Vad motsvarar din egen prognos?

Välj en warrant som motsvarar din egen prognos. Det finns hundratals olika warranter att välja bland. För att få fram vilken warrant som passar dig behöver du först välja vilken underliggande tillgång du tycker är intressant och hur du tror den kommer att utvecklas.

Risker

Risker med warranter

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper warranter bör du sätta dig in i hur de fungerar genom att ta del av slutliga villkor och grundprospekt. Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med warranter.

Så handlar du warranter

Så handlar du warranter

Nordeas warranter är noterade på Stockholmsbörsen och Nordea ser till att det under normala marknadsförhållanden finns både köp- och säljkurser. Det gör att du när som helst kan handla warranter, lika enkelt som du handlar aktier. Du väljer själv om du vill behålla din warrant i en minut, en dag eller en längre tid. Våra warranter handlas styckvis. Om exempelvis en warrant kostar 100 kronor innebär ett köp av 1.000 st warranter att du får betala 100.000 kronor.

I Internetbanken:

 
Hos Avanza:


Hos Nordnet:

Så handlar du som företagskund warranter direkt

  1. Logga in i din InternetbankÖppnas i nytt fönster
  2. Välj Aktier
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "BOL5O 140")
  5. Klicka på Sök

Warranter