Nyckeltal för Warranter

Du behöver inte behålla warranten till slutdagen.

Alla Nordeas warranter är börsnoterade och du kan därför enkelt sälja dem när du själv vill, under warrantens löptid. Eftersom Break even bara beräknas till warrantens slutdag.

Vi antar att Aktiebolaget AB:s aktiekurs i dag är 100 kr, köpwarranten kostar 10 kr och warrantens lösenpris är 100 kr. En dag senare står Aktiebolaget AB:s aktiekurs i 105 kr – aktien har alltså stigit 5 kr, eller 5 procent. Hur mycket är din warrant värd? För att räkna ut det tar vi hjälp av nyckeltalen elasticitet och delta.

Elasticitet – förändring i procent

Warrantens inbyggda hävstång gör att den procentuellt rör sig mer än aktien. För att kunna uppskatta hur mycket mer en warrant rör sig i förhållande till den underliggande aktien används nyckeltalet elasticitet. Elasticiteten beskriver hur mycket warranten förväntas förändras i värde när aktien rör sig 1 procent. En köpwarrant som har 4 i elasticitet förväntas stiga 4 procent i värde om aktien stiger 1 procent. För säljwarranter är elasticiteten negativ. En säljwarrant som har –5 i elasticitet förväntas stiga 5 procent i värde om aktien faller 1 procent. Elasticiteten för våra warranter beräknas automatiskt och finns under kurslistan.

När du köpte din warrant i Aktiebolaget AB för 10 kr var elasticiteten 5,7. Det betyder att om aktiekursen stigit från 100 kr till 105 kr, 5 procent, förväntas warranten stiga med 28,5 procent (5 × 5,7). Warranten kommer då alltså att vara värd 12,85 kr och har stigit 28,5 procent på en dag.

Delta – förändring i kronor

På motsvarande sätt uttrycker delta hur mycket warrantkursen förändras i kronor när aktiekursen förändras 1 krona. En köpwarrant som har 0,5 i delta förväntas stiga 50 öre i värde om aktien stiger 1 krona.

Delta beräknas automatiskt för alla våra warranter och du hittar aktuellt delta för respektive warrant under kurslistan.

Elasticitet och delta förändras ständigt

Det är viktigt att veta att elasticitet och delta inte är konstanta över tiden, de är bara teoretiska uppskattningar av hur mycket warranten kommer att ändras i värde under aktuella förhållanden.

Elasticitet och delta beskriver endast hur mycket warranten förändras i värde när den underliggande aktiens värde förändras vid ett visst tillfälle. Nyckeltalen förändras kontinuerligt och påverkas bland annat av förändringar i aktiekursen, framtida aktieutdelningar, framtida förväntad kursrörlighet (volatilitet) och återstående löptid.

Våra warranter Mer fakta Så handlar du warranter Våra warranter

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Mer fakta

Stor potential

Obegränsad vinstchans

Warranter är ett spännande sätt att krydda dina placeringar. Eftersom warranters värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar.

Så här fungerar det

Några konkreta exempel

Här tittar vi på några konkreta exempel hur en warrantaffär kan se ut i verkligheten.

Nyckeltal

Du behöver inte behålla warranten till slutdagen

Alla Nordeas warranter är börsnoterade och du kan därför enkelt sälja dem när du själv vill under warrantens löptid.

Warrantens värde under löptiden

Precis som för aktier har våra warranter både köpkurser och säljkurser

Säljkursen visar vad du betalar för warranten om du vill köpa den. Köpkursen visar vad du får för warranten om du säljer den. Vad en warrants köpkurs och säljkurs är vid ett givet tillfälle beror på flera faktorer.

Välj rätt warrant

Vad motsvarar din egen prognos?

Välj en warrant som motsvarar din egen prognos. Det finns hundratals olika warranter att välja bland. För att få fram vilken warrant som passar dig behöver du först välja vilken underliggande tillgång du tycker är intressant och hur du tror den kommer att utvecklas.

Risker

Risker med warranter

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper warranter bör du sätta dig in i hur de fungerar genom att ta del av slutliga villkor och grundprospekt. Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med warranter.

Så handlar du warranter

Så handlar du warranter

Nordeas warranter är noterade på Stockholmsbörsen och Nordea ser till att det under normala marknadsförhållanden finns både köp- och säljkurser. Det gör att du när som helst kan handla warranter, lika enkelt som du handlar aktier. Du väljer själv om du vill behålla din warrant i en minut, en dag eller en längre tid. Våra warranter handlas styckvis. Om exempelvis en warrant kostar 100 kronor innebär ett köp av 1.000 st warranter att du får betala 100.000 kronor.

I Internetbanken:

 
Hos Avanza:


Hos Nordnet:

Så handlar du som företagskund warranter direkt

  1. Logga in i din InternetbankÖppnas i nytt fönster
  2. Välj Aktier
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "BOL5O 140")
  5. Klicka på Sök

Warranter