Viktigt att veta om valutabevis

Emittent och fullständiga villkor

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com. Valutabevisen ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna 252-368 i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till Nordeas valutabevis, som du förutsätts ta del av innan du köper valutabevis, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospektet och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.

Kostnader

När du handlar valutabevis betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, som är 1 procent per år av nominellt belopp. Administrationsavgiften, som tas ut i samband med att valutabeviset ges ut, påverkar inte de fastställda kupongutbetlningarna. Det tillkommer inga löpande avgifter eller avgifter vid återbetalning. Valutabevis kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling kan Nordea komma att erlägga en ersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Ersättningen ingår i den ovan nämnda administrationsavgiften.

Beskattning

Valutabevis beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor (marknadsnoterade obligationer). Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av Nordeas valutabevis. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se.

Icke kapitalskydd

Nordeas valutabevis är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.

Kreditrisk

Vid köp av valutabevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av återbetalningsbelopp förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta åtagande på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på valutabeviset av flera faktorer, bland annat valutans utveckling mot den svenska kronan, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet och marknadsräntor.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurser. Kurserna beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett valutabevis under löptiden (man säger då att den är illikvid).

Övrigt

Den här informationen är tänkt att ge allmän information om Nordeas valutabevis och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa valutabevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med valutabevisen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare. Observera att valutabevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Våra valutabevis Mer fakta Så handlar du valutabevis Priser och villkor Våra valutabevis

* Observera att den första perioden är kortare än ett kvartal, således är den första ränteutbetalningen lägre.

NASDAQ Terms & ConditionsÖppnas i nytt fönster

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB

Mer fakta

Så här fungerar det

Så här fungerar ett valutabevis

Ett valutabevis är en placering som är utgiven av Nordea. Valutabevis ger en fast, säker ränta och är kopplad till hur en utländsk valuta utvecklas mot den svenska kronan.

Det här betalar du för ett valutabevis

Du betalar både upplupen ränta och pris

När du köper ett valutabevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen, dels en så kallad upplupen ränta.

Viktigt att veta om valutabevis

Här har vi samlat de viktigaste riskerna med valutabevis

Innan du köper valutabevis bör du sätta dig in i hur de fungerar och vilka risker de har.

Så handlar du valutabevis

Våra valutabevis är börsnoterade

Nordea erbjuder valutabevis på flera olika valutor. Alla våra valutabevis är börsnoterade på NASDAQ Stockholms obligationslista och det finns både köp- och säljkurser. Det gör att du under normala marknadsförhållanden kan handla dem, lika enkelt som du köper och säljer aktier.

Varje valutabevis har ett eget namn, exempelvis VB TURKIET N. VB står för valutabevis, TURKIET visar att beviset är kopplat till den turkiska valutan lira och N talar om att valutabeviset är utgivet av Nordea.

Under löptiden påverkas valutabevisets köp- och säljkurs framför allt av valutakursförändringen mellan den valuta som beviset är kopplat till och den svenska kronan. Det medför att vissa valutabevis kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, medan andra kostar mer än 10 000 kronor.

Så här handlar du valutabevis direkt


I Internetbanken:

 1. Logga in i Internetbanken
 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Handla och placera
 4. Välj Strukturerade placeringar i Produkttyp
 5. Skriv in namn, en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "Valutabevis" eller "vb brasilien")
 6. Klicka på Sök

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra valutabevis och köpa dessa hos Avanza.se

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra valutabevis och köpa dessa hos Nordnet.se

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i valutabevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal omAktiehandel ClassicÖppnas i nytt fönster eller Aktiehandel TraderÖppnas i nytt fönster.

 1. Logga in i din Internetbank
 2. Välj Aktier
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "vb brasilien")
 5. Klicka på sök
Priser och villkor

Priser och villkor

Priset är normalt 10 000 kronor per valutabevis. När du köper ett valutabevis betalar du ett courtage.

Nedan finner du en broschyr om valutabevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper valutabevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program, dels av Slutliga Villkor för respektive valutabevis.

Länkar till respektive valutabevis villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra valutabevis").

Broschyr