Så här fungerar ett valutabevis

Nordeas valutabevis är börsnoterade och handlas i poster om 10 000 kronor. Valutabevisen har en löptid på cirka två år vid utgivningstillfället. Valutabeviset ger en hög, fast kupong som alltid beräknas på nominellt 10 000 kronor, även om priset på beviset skulle vara högre eller lägre än så.

Kupongen utbetalas kvartalsvis i mars, juni, september och i december varje år. Exempelvis, om du köpt Valutabevis Turkiet och valutabeviset har en årlig kupong på 7,0 procent kommer du att få 175 kronor per kvartal under hela löptiden, det vill säga totalt 700 kronor år ett och 700 kronor år två.

Valutakursförändringar påverkar det belopp du får tillbaka

Storleken på kupongutbetalningarna i Nordeas valutabevis påverkas inte av valutakursförändringar mellan den valuta som valutabeviset är kopplat till och den svenska kronan. Däremot påverkas det belopp du får tillbaka på slutdagen av valutakursförändringen mellan den underliggande valutan och den svenska kronan, från startdagen till och med slutdagen.

Exempel 1:

Anta att du köpt Valutabevis Turkiet för nominellt 10 000 kronor och att den turkiska liran har stärkts med 13 procent mot den svenska kronan, från startdagen till och med slutdagen. I det här fallet kommer du att få 11 300 kronor utbetalt på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 + 11 300, det vill säga 12 700 kronor.

Exempel 2:

Anta istället att den turkiska liran har försvagats med 17 procent mot den svenska kronan. I det här exemplet kommer du att få en utbetalning på 8 300 kronor på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 + 8 300, det vill säga 9 700 kronor.

Sammanfattningsvis, om den underliggande valutan stärks mot den svenska kronan får du en utbetalning på mer än 10 000 kronor per valutabevis, och om den underliggande valutan försvagas får du mindre än 10 000 kronor.

Våra valutabevis Mer fakta Så handlar du valutabevis Priser och villkor Våra valutabevis

* Observera att den första perioden är kortare än ett kvartal, således är den första ränteutbetalningen lägre.

NASDAQ Terms & ConditionsÖppnas i nytt fönster

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB

Mer fakta

Så här fungerar det

Så här fungerar ett valutabevis

Ett valutabevis är en placering som är utgiven av Nordea. Valutabevis ger en fast, säker ränta och är kopplad till hur en utländsk valuta utvecklas mot den svenska kronan.

Det här betalar du för ett valutabevis

Du betalar både upplupen ränta och pris

När du köper ett valutabevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen, dels en så kallad upplupen ränta.

Viktigt att veta om valutabevis

Här har vi samlat de viktigaste riskerna med valutabevis

Innan du köper valutabevis bör du sätta dig in i hur de fungerar och vilka risker de har.

Så handlar du valutabevis

Våra valutabevis är börsnoterade

Nordea erbjuder valutabevis på flera olika valutor. Alla våra valutabevis är börsnoterade på NASDAQ Stockholms obligationslista och det finns både köp- och säljkurser. Det gör att du under normala marknadsförhållanden kan handla dem, lika enkelt som du köper och säljer aktier.

Varje valutabevis har ett eget namn, exempelvis VB TURKIET N. VB står för valutabevis, TURKIET visar att beviset är kopplat till den turkiska valutan lira och N talar om att valutabeviset är utgivet av Nordea.

Under löptiden påverkas valutabevisets köp- och säljkurs framför allt av valutakursförändringen mellan den valuta som beviset är kopplat till och den svenska kronan. Det medför att vissa valutabevis kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, medan andra kostar mer än 10 000 kronor.

Så här handlar du valutabevis direkt


I Internetbanken:

 1. Logga in i Internetbanken
 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Handla och placera
 4. Välj Strukturerade placeringar i Produkttyp
 5. Skriv in namn, en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "Valutabevis" eller "vb brasilien")
 6. Klicka på Sök

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra valutabevis och köpa dessa hos Avanza.se

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra valutabevis och köpa dessa hos Nordnet.se

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i valutabevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel ClassicÖppnas i nytt fönster eller Aktiehandel TraderÖppnas i nytt fönster.

 1. Logga in i din Internetbank
 2. Välj Aktier
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "vb brasilien")
 5. Klicka på sök
Priser och villkor

Priser och villkor

Priset är normalt 10 000 kronor per valutabevis. När du köper ett valutabevis betalar du ett courtage.

Nedan finner du en broschyr om valutabevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper valutabevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program, dels av Slutliga Villkor för respektive valutabevis.

Länkar till respektive valutabevis villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra valutabevis").