Risker med STRIKT

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med STRIKT. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas emissionsprogram för warranter och certifikat med tillägg. Information om emittenten, Nordea Bank AB (publ), finns i Grundprospektet. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Kreditrisk

Vid köp av STRIKT tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Valutarisk

Du som köper STRIKT bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att STRIKT kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.


Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av illkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga

Marknadsrisk

Värdet på din STRIKT påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på STRIKT. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en STRIKT. Man säger då att den är illikvid.

Våra STRIKT Så handlar du STRIKT Mer fakta Våra STRIKT

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Så handlar du STRIKT

Så här handlar du STRIKT

 

I Internetbanken:


Hos Avanza:

 

Hos Nordnet:

Som företagskund i Nordea kan du investera i STRIKT på följande sätt:

  1. Logga in i företagets internettjänst
  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv STRIKT och klicka på SÖK (det går också bra att skriva ISIN-nummer eller del av börskoden)
Mer fakta

Mer om våra olika STRIKT

STRIKT på både SmartBeta-index och råvaror

Vi har både STRIKT på svenska och europeiska SmartBeta-index och på råvarorna guld, olja och silver. Här kan du läsa mer om hur de fungerar.

Viktigt att veta

Här hittar du viktig information om STRIKT

Innan du köper strikt bör du sätta dig in i hur de fungerar. Här har vi sammanfattat viktig information om STRIKT.

Risker

De viktigaste riskerna med STRIKT

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Strikt.