Mer om våra olika STRIKT

Inom STRIKT-familjen har vi både placeringar som är kopplade till  svenska och europeiska aktieindex och placeringar som är kopplade till utvecklingen på råvarorna guld, olja och silver.

STRIKT på SmartBeta-index

De allra flesta aktieindex i världen består av aktier med högst marknadsvärde eller störst omsättning på en börs. Exempelvis består det välkända svenska aktieindexet OMXS30TM Index av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och det europeiska aktieindexet Nasdaq Eurozone Large Mid Cap Index av cirka 300 stora europeiska aktier. Men det finns många andra sätt att skapa ett index på, till exempel genom att välja aktier med högst procentuell utdelning, aktier med lägst volatilitet, kursrörlighet, eller aktier som har ett positivt momentum, det vill säga aktier som har en positiv trend.

Nordea och Nasdaq har tillsammans skapat en serie svenska index, så kallade Smart-Beta-index, som är baserade på faktorerna momentum, utdelning respektive volatilitet, eller en kombination av två av dessa faktorer. Vilka aktier som ska ingå i respektive svenska SmartBeta-index väljs bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. SmartBeta-indexen beräknas och publiceras av Nasdaq. Information om indexen och hur de beräknas finns i indexreglerna som du hittar på indexes.nasdaqomx.com.

Nordea och Nasdaq har också skapat ett antal SmartBeta-index som innehåller aktier från de europeiska länder som använder euro som valuta. Indexen är baserade på faktorerna momentum, utdelning, volatilitet respektive beta, eller en kombination av två eller tre av dessa faktorer. Vilka aktier som ska ingå i respektive index väljs bland de cirka 300 största aktierna inom  eurozonområdet. Även dessa SmartBeta-index beräknas och publiceras av Nasdaq. Information om indexen och hur de beräknas finns i indexreglerna som du hittar på indexes.nasdaqomx.com.

STRIKT på råvaror

Förutom att vi erbjuder STRIKT på SmartBeta-index på Sverige och Europa erbjuder vi också STRIKT med råvarorna guld, olja respektive silver som underliggande tillgång.

Råvaror har flera fördelar. Den kanske största är att råvaror normalt sänker risken i en välkomponerad sparportfölj. Tillväxtmarknadernas kraftiga tillväxtfas är ett annat starkt argument till att investera i tillgångsslaget. En tredje anledning är att råvarupriserna historiskt stigit när inflationen tagit fart.

Våra STRIKT på råvaror är så kallade open-ended, det vill säga de har ingen fastställd slutdag. Prisutvecklingen för respektive STRIKTpå en råvara är kopplad till utvecklingen på det av de närmast förfallande terminskontrakten för råvaran som har högst likviditet. Ett terminskontrakt är en affär mellan två parter i dag, där likvid och leverans sker en förutbestämd dag i framtiden. Nordea förbehåller sig rätten att välja vilket terminskontrakt som ska användas vid prissättning av respektive STRIKT.

Våra STRIKT på råvaror som är noterade i Sverige handlas i svenska kronor, samtidigt som råvarorna handlas i en annan valuta. Det gör att prissättningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den valuta råvaran handlas i. En förstärkning av den utländska valutan ger ett högre pris och en försvagning av den utländska valutan ger ett lägre pris.

I brochyren (pdf, 848 KB)Öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur våra STRIKT fungerar.

Våra STRIKT Så handlar du STRIKT Mer fakta Våra STRIKT

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Så handlar du STRIKT

Så här handlar du STRIKT

 

I Internetbanken:


Hos Avanza:

 

Hos Nordnet:

Som företagskund i Nordea kan du investera i STRIKT på följande sätt:

  1. Logga in i företagets internettjänst
  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv STRIKT och klicka på SÖK (det går också bra att skriva ISIN-nummer eller del av börskoden)
Mer fakta

Mer om våra olika STRIKT

STRIKT på både SmartBeta-index och råvaror

Vi har både STRIKT på svenska och europeiska SmartBeta-index och på råvarorna guld, olja och silver. Här kan du läsa mer om hur de fungerar.

Viktigt att veta

Här hittar du viktig information om STRIKT

Innan du köper strikt bör du sätta dig in i hur de fungerar. Här har vi sammanfattat viktig information om STRIKT.

Risker

De viktigaste riskerna med STRIKT

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Strikt.