Mer om SmartBeta-index

De allra flesta aktieindexen i världen består av aktier med högst marknadsvärde eller störst omsättning. Men det finns andra faktorer som man kan basera ett urval på.

Vi har tagit fram index som är baserade på faktorerna momentum, utdelning respektive volatilitet, eller en kombination av två av dessa faktorer. Vi kallar alla dessa index för SmartBeta. Vilka aktier som ska ingå i respektive SmartBeta-index väljs bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. SmartBeta-indexen beräknas och publiceras av Nasdaq. Information om indexen och hur de beräknas finns i indexreglerna som du hittar på www. nasdaqomxnordic.com/indexes.

SmartBeta Momentum

Våra index SmartBeta Momentum baseras på faktorn momentum, det vill säga hur aktierna historiskt har utvecklats. I SmartBeta Momentum väljs varje kvartal de 30 aktier som det senaste året utvecklats bäst bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet är likaviktat, vilket innebär att vid varje kvartal sätts vikterna så att varje aktie som ingår i indexet har en lika stor vikt.

Momentumstrategin är en vedertagen strategi, baserad på omfattande akademiska studier. Strategin bygger på teorin att de tillgångar som den senaste tiden har utvecklats bäst även framöver kommer att utvecklas bättre är tillgångar som historiskt utvecklats svagt.

Sedan 2003 har indexet SmartBeta Momentum utvecklats klart bättre än indexet OMXS30 TR.*

SmartBeta momentum utveckling graf

Källa: Bloomberg.

* Indexet SmartBeta Momentum startade den 20 oktober 2014. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om
indexet hade funnits. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

SmartBeta Utdelning Momentum

Indexet SmartBeta Utdelning Momentum ger exponering mot bolag som ger en hög procentuell utdelning och som har ett positivt momentum. En gång per kvartal väljs de 50 aktier som det senaste året gett den högsta procentuella utdelningen bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bland dessa 50 bolag väljs sedan de 30 aktier som det senaste året utvecklats bäst. Även SmartBeta Utdelning Momentum är likaviktat, vilket gör att varje aktie som ingår i indexet får en lika stor vikt vid den kvartalsvisa omviktningen.

Sedan 2003 har indexet SmartBeta Utdelning Momentum utvecklats väsentligt bättre än indexet OMXS30 TR.*

SmartBeta Utdelning Momentum utvekcling graf

Källa: Bloomberg.

* Indexet SmartBeta Utdelning Momentum startade den 24 november 2014. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Våra STRIKT Så handlar du STRIKT Mer fakta Våra STRIKT

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Så handlar du STRIKT

Så här handlar du STRIKT

 

I Internetbanken:


Hos Avanza:

 

Hos Nordnet:

Som företagskund i Nordea kan du investera i STRIKT på följande sätt:

  1. Logga in i företagets internettjänst
  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv STRIKT och klicka på SÖK (det går också bra att skriva ISIN-nummer eller del av börskoden)
Mer fakta

Mer om våra olika STRIKT

STRIKT på både SmartBeta-index och råvaror

Vi har både STRIKT på svenska och europeiska SmartBeta-index och på råvarorna guld, olja och silver. Här kan du läsa mer om hur de fungerar.

Viktigt att veta

Här hittar du viktig information om STRIKT

Innan du köper strikt bör du sätta dig in i hur de fungerar. Här har vi sammanfattat viktig information om STRIKT.

Risker

De viktigaste riskerna med STRIKT

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Strikt.