Följer marknaden till punkt och pricka

I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad den är kopplad till. Vi har både placeringar som är kopplade till hur Nordeas och Nasdaqs gemensamt framtagna svenska och europeiska aktieindex utvecklas och placeringar som är kopplade till utvecklingen på råvarorna guld, olja och silver.

Alla dessa placeringen har vi valt att samla under namnet STRIKT. För samtliga STRIKT gäller sambandet att om den underliggande tillgången stiger i värde så stiger även värdet på din STRIKT. Och tvärtom, faller tillgången i värde så faller även värdet på din STRIKT. Man kan alltså säga att en STRIKT följer marknaden till punkt och pricka. Svårare än så är det inte.

Våra STRIKT Så handlar du STRIKT Mer fakta Våra STRIKT

I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar ju värdet på aktieplaceringar. För att kunna tjäna pengar när en aktie faller i värde har aktiva placerare historiskt ofta valt att sälja aktier som man inte äger, så kallad blankning. Detta kan vara både svårt och dyrt. Det vill vi ändra på och har därför lanserat Blanka. Blanka är en placering som stiger i värde när aktien faller.

Så handlar du STRIKT

Så här handlar du STRIKT

 

I Internetbanken:


Hos Avanza:

 

Hos Nordnet:

Som företagskund i Nordea kan du investera i STRIKT på följande sätt:

  1. Logga in i företagets internettjänst
  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv STRIKT och klicka på SÖK (det går också bra att skriva ISIN-nummer eller del av börskoden)
Mer fakta

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.