Viktigt att veta om räntebevis

Fullständiga villkor

Räntebevis ges ut under Nordeas MTN- eller EMTN-program.Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper räntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive alternativ. Båda dokumenten finns på nordea.se. Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program har godkänts av den irländska centralbanken.

Emittent

Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för MTN- respektive EMTN-programmet, med tillägg, samt i Nordea Bank AB:s årsredovisning som finns på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Bolag eller index

För mer information om respektive bolag, se Slutliga Villkor. För mer information om index, se www.markit.comÖppnas i nytt fönster.

Risker med räntebevis

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av räntebevis. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Icke kapitalskydd

Räntebevis är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.

Kreditrisk

Vid köp av räntebevis tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Återbetalning av återbetalningsbelopp förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta åtagande på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på standardandpoors.comÖppnas i nytt fönster och moodys.comÖppnas i nytt fönster.

I räntebevis tar du, utöver en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ), en kreditrisk på det underliggande referensbolaget/referensbolagen i respektive räntebevis. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av om det inträffat någon kredithändelse i ett referensbolag. Detta innebär att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. 

Valutarisk

Räntebevisen ges ut och återbetalas i svenska kronor. Placeringen påverkas därmed inte av den svenska kronans värdeförändring mot andra valutor.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning

Under löptiden påverkas värdet på räntebeviset av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet och marknadsräntor.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurser. Kurserna beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning, dels på värdeutvecklingsstrukturen. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett räntebevis under löptiden. Man säger då att den är illikvid.

Övrigt

Den här informationen är tänkt att ge allmän information om räntebevis och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsönskemål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa räntebevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i broschyren, Grundprospektet och i de Slutliga Villkoren. 

Observera att räntebevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Våra räntebevis Mer fakta Så handlar du räntebevis Priser och villkor Våra räntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på räntebevisets kurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR (-0,49 %).

NASDAQ Terms & ConditionsÖppnas i nytt fönster

Mer fakta

Så här fungerar det

Så här fungerar ett Räntebevis

Ett räntebevis är en placering som är utgiven av Nordea och som är kopplat till kreditrisken i ett bolag.

Avkastning

Så kan avkastning bli

Ränteutbetalningarna i ett räntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som räntebeviset är kopplat till.

Räntebevis och företagsobligation

Vad är skillnaden mellan Räntebevis och företagsobligation?

Vid en första anblick kan man tro att ett räntebevis är detsamma som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Räntebevisets pris på börsen

När du köper ett räntebevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen och dels en så kallad upplupen ränta.

Viktigt att veta om Räntebevis

Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Räntebevis

Innan du köper Räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. Alla placeringar är förenade med risker, här har vi sammanfattat de viktigaste.

Så handlar du räntebevis

Så här handlar du räntebevis direkt

I Internetbanken:

  1. Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller ISIN i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
  5. Klicka på Sök

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i räntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel Classic eller Aktiehandel Trader.

  1. Logga in i din InternetbankÖppnas i nytt fönster
  2. Välj Aktier
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
  5. Klicka på Sök

Våra räntebevis på börsen

Nordea erbjuder räntebevis på olika bolag och index. Varje räntebevis har ett eget kortnamn på börsen som beskriver vilket bolag eller index det är kopplat till. Ett kortnamn kan till exempel se ut så här: RB NOKIA N. RB står för räntebevis. NOKIA visar att beviset är kopplat till bolaget Nokia. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea.

Här kan du läsa mer om våra börsnoterade räntebevis.

Priser och villkor

Priser och villkor

Räntebevisen handlas i multiplar om nominellt 10.000 kronor. När du köper ett räntebevis betalar du ett courtage.

Till höger på sidan finner du en broschyr om räntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper räntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive alternativ.

Länkar till respektive räntebevis Slutliga Villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra räntebevis").