Räntebevisets avkastning

Så här kan avkastningen bli i ett räntebevis som är kopplat till ett bolag.

Ränteutbetalningarna i ett räntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som räntebeviset är kopplat till. En kredithändelse kan inträffa när som helst under räntebevisets löptid.

Ingen kredithändelse inträffar

Om det inte inträffar någon kredithändelse under löptiden ser utbetalningarna ut så här:

Ingen kredithändelse inträffar

Kredithändelse inträffar

Om det inträffar en kredithändelse i det bolag som räntebeviset är kopplat till förfaller räntebevis i förtid och du får då ränta fram till och med den dag då kredithändelsen fastställdes.

Förutom räntan får du också ett så kallat återvinningsbelopp. Återvinningsbeloppet fastställs utifrån marknadsvärdet på referensbolagets skuldförbindelser. Notera att återvinningsbeloppet med största sannolikhet kommer att understiga det nominella beloppet, 10.000 kronor per räntebevis. Ett återvinningsvärde på exempelvis 40 procent innebär att du får tillbaka 40 procent av räntebevisets nominella belopp. Detta belopp betalas ut i förtid. Om återvinningsvärdet fastställs till noll kommer du att förlora hela ditt placerade kapital.

Exempel: Anta att det inträffar en kredithändelse i referensbolaget det tredje kvartalet år fyra. Då ser utbetalningarna ut så här:

Kredithändelse inträffar

Observera att avkastningen i ett räntebevis som är kopplat till ett index inte fungerar på samma sätt som ett räntebevis som är kopplat till ett enda bolag. På sid 5 i broschyren beskrivs hur avkastningen i ett räntebevis som är kopplat till ett index påverkas av en kredithändelse. Skulle det inte inträffa en kredithändelse i något av de bolag som ingår i indexet fungerar avkastningen på samma sätt som för ett räntebevis som är kopplat till ett enda bolag.

Vad är en kredithändelse?

En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har hamnat i betalningsdröjsmål eller genomför en så kallad rekonstruktion. Här följer ytterligare information om dessa:

 • Utebliven betalning av finansiell skuld Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld).

 • Omläggning av skulder Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder (vilket även kan inkludera en ändring av vilken valuta ett bolags skulder är bestämda i om detta medför negativa effekter för bolagets långivare).

 • Insolvensförfarande Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande.

 • Myndighetsingripande Exempelvis att något bolags skuldförbindelser blir föremål för nedskrivning, blir efterställd eller liknande som ett resultat av myndighetsingripande.

Definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Kredithändelserna beskrivs närmare i slutliga villkor.

Våra räntebevis Mer fakta Så handlar du räntebevis Priser och villkor Våra räntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på räntebevisets kurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR (-0,49 %).

NASDAQ Terms & ConditionsÖppnas i nytt fönster

Mer fakta

Så här fungerar det

Så här fungerar ett Räntebevis

Ett räntebevis är en placering som är utgiven av Nordea och som är kopplat till kreditrisken i ett bolag.

Avkastning

Så kan avkastning bli

Ränteutbetalningarna i ett räntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som räntebeviset är kopplat till.

Räntebevis och företagsobligation

Vad är skillnaden mellan Räntebevis och företagsobligation?

Vid en första anblick kan man tro att ett räntebevis är detsamma som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Räntebevisets pris på börsen

När du köper ett räntebevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen och dels en så kallad upplupen ränta.

Viktigt att veta om Räntebevis

Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Räntebevis

Innan du köper Räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. Alla placeringar är förenade med risker, här har vi sammanfattat de viktigaste.

Så handlar du räntebevis

Så här handlar du räntebevis direkt

I Internetbanken:

 1. Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller ISIN i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
 5. Klicka på Sök

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i räntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel Classic eller Aktiehandel Trader.

 1. Logga in i din InternetbankÖppnas i nytt fönster
 2. Välj Aktier
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
 5. Klicka på Sök

Våra räntebevis på börsen

Nordea erbjuder räntebevis på olika bolag och index. Varje räntebevis har ett eget kortnamn på börsen som beskriver vilket bolag eller index det är kopplat till. Ett kortnamn kan till exempel se ut så här: RB NOKIA N. RB står för räntebevis. NOKIA visar att beviset är kopplat till bolaget Nokia. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea.

Här kan du läsa mer om våra börsnoterade räntebevis.

Priser och villkor

Priser och villkor

Räntebevisen handlas i multiplar om nominellt 10.000 kronor. När du köper ett räntebevis betalar du ett courtage.

Till höger på sidan finner du en broschyr om räntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper räntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive alternativ.

Länkar till respektive räntebevis Slutliga Villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra räntebevis").