Räntebevis och företagsobligation

Vid en första anblick kan man tro att ett räntebevis är detsamma som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter:

 1. Ett räntebevis är inte utgivet av det eller de bolag som räntebeviset är kopplat till, utan av Nordea.
 2. Räntebevisen är börsnoterade, vilket gör att du enkelt kan köpa räntebevis och placera dem i Investeringssparkonto (ISK), IPS samt i kapitalförsäkringar och tjänstepensioner som tillåter värdepapper. Detta är normalt inte möjligt med företagsobligationer.
 3. Räntebevisen handlas elektroniskt på börsen, vilket gör det enkelt att köpa och sälja dem. Företagsobligationer handlas normalt via telefon hos en mäklare.
 4. Räntebevisen handlas alltid i svenska kronor, medan företagsobligationer ofta handlas i utländsk valuta.
 5. Räntebevisen erbjuds i poster på nominellt 10.000 kronor medan företagsobligationer handlas i större poster, ofta på 1.000.000 kronor.
 6. Oavsett om du sparar i räntebevis eller i företagsobligationer har du en kreditrisk på det eller de bolag som placeringen är kopplad till. I ett räntebevis har du även en kreditrisk på Nordea.

Kreditratingskalor

För att bedöma kreditrisken, det vill säga risken att det ska inträffa en kredithändelse i ett företag, kan kreditbetyg vara ett bra verktyg. Betygen tillhandahålls av kreditbedömningsinstitut, bland annat Standard & Poor’s. Nedan finns en sammanställning av Standard & Poor’s kreditratingskala, bearbetad av Nordea.Betyg Standard & Poor's
Förklaring
Investment grad
AAA    
Absolut högsta kreditkvalitet

AA
Högsta kreditkvalitet

A
Hög kreditkvalitet

BBB
Ganska hög kreditkvalitet
Speculative grade (High yield)
BB
Något spekulativt

B
Spekulativt

CCC
Klart spekulativt

CC
Mycket spekulativt

C
Nära betalningsinställelse
Våra räntebevis Mer fakta Så handlar du räntebevis Priser och villkor Våra räntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på räntebevisets kurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR (-0,49 %).

NASDAQ Terms & ConditionsÖppnas i nytt fönster

Mer fakta

Så här fungerar det

Så här fungerar ett Räntebevis

Ett räntebevis är en placering som är utgiven av Nordea och som är kopplat till kreditrisken i ett bolag.

Avkastning

Så kan avkastning bli

Ränteutbetalningarna i ett räntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som räntebeviset är kopplat till.

Räntebevis och företagsobligation

Vad är skillnaden mellan Räntebevis och företagsobligation?

Vid en första anblick kan man tro att ett räntebevis är detsamma som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Räntebevisets pris på börsen

När du köper ett räntebevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen och dels en så kallad upplupen ränta.

Viktigt att veta om Räntebevis

Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Räntebevis

Innan du köper Räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. Alla placeringar är förenade med risker, här har vi sammanfattat de viktigaste.

Så handlar du räntebevis

Så här handlar du räntebevis direkt

I Internetbanken:

 1. Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller ISIN i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
 5. Klicka på Sök

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra räntebevis och köpa dessa på nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i räntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel Classic eller Aktiehandel Trader.

 1. Logga in i din InternetbankÖppnas i nytt fönster
 2. Välj Aktier
 3. Välj Handla och placera
 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "rb airfrance")
 5. Klicka på Sök

Våra räntebevis på börsen

Nordea erbjuder räntebevis på olika bolag och index. Varje räntebevis har ett eget kortnamn på börsen som beskriver vilket bolag eller index det är kopplat till. Ett kortnamn kan till exempel se ut så här: RB NOKIA N. RB står för räntebevis. NOKIA visar att beviset är kopplat till bolaget Nokia. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea.

Här kan du läsa mer om våra börsnoterade räntebevis.

Priser och villkor

Priser och villkor

Räntebevisen handlas i multiplar om nominellt 10.000 kronor. När du köper ett räntebevis betalar du ett courtage.

Till höger på sidan finner du en broschyr om räntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper räntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas MTN- respektive EMTN-program, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive alternativ.

Länkar till respektive räntebevis Slutliga Villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra räntebevis").