Placeringar exklusivt för Private Banking

Nedan finner du placeringsalternativen för Private Banking nr 26. Du kan läsa mer om de olika alternativen på länkarna nedan eller i broschyren.

Broschyr
Läs broschyren här.Öppnas i nytt fönster


Sista dag för köp är den 8 december.
Private Banking nr 26 Disclaimer Private Banking nr 26

Aktiebevis Europeiska banker Hävstång

Aktiebeviset har en löptid på tre år och är kopplat till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio europeiska banker.

Aktiebevis Nordiska bolag Kupong

Beviset har en löptid på 1 till 5 år och är kopplat till aktieutvecklingen för fyra stora nordiska bolag: Novo Nordisk, Stora Enso, Telenor och Volvo.

Kreditbevis USA High Yield Buffert

Kreditbevis USA High Yield Buffert har drygt fem års löptid och är kopplat till kreditrisken i bolagen som per den 15 december 2017 ingår i det amerikanska High Yield-indexet Markit CDX North American High Yield Series 29.

Kreditbevis Europa High Yield Buffert

Kreditbevis Europa High Yield Buffert har drygt fem års löptid och är kopplat till kreditrisken i bolagen som per den 15 december 2017 ingår i det europeiska High Yield-indexet Markit iTraxx Europe Crossover Series 28.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.