Om Strukturerade placeringar

Vad är strukturerade placeringar?

Strukturerade placeringar är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika typer av skräddarsydda placeringar. De allra första strukturerade placeringarna lanserades i Sverige i början av 1990-talet. Bakgrunden var att det fanns ett stort behov för alternativ till traditionellt sparande, som bankkonton och fonder. Sedan dess har sparandet i strukturerade placeringar ökat enormt mycket och i dag har svenska sparare strukturerade placeringar för mer än 150 miljarder kronor.

Om man går ut på stan och ställer frågan ”Vad är en strukturerad placering” får man vitt skilda svar. De allra flesta skulle nog svara ”jag har ingen aning”. Och bland de som tror sig veta kommer de flesta att säga ”Det är en ett annat ord för aktieobligation eller en kapitalskyddad placering”. Men strukturerade placeringar är som sagt mycket mer än så. Alltifrån kapitalskyddade placeringar och bevis, som säljs under en anmälningsperiod, till börshandlade placeringar som Bull & Bear, blanka, räntebevis, STRIKT och fasträntebevis.

Den gemensamma nämnaren för strukturerade placeringar är att de alltid är utgivna av en bank, i vårt fall Nordea. Detta betyder att vi på Nordea kan bestämma vilka egenskaper placeringen ska ha i form av avkastningsmöjlighet, risknivå, placeringshorisont och till vilken marknad eller tillgångsslag placeringen är kopplad. Avkastningen i en strukturerad placering kan vara kopplad till utvecklingen i ett eller flera tillgångsslag, till exempel aktier, valutor, råvaror, räntor och krediter.

Strukturerade placeringar kan passa såväl den trygga långsiktiga spararen som den som är lite mer våghalsig och kortsiktig. De placeringar som passar den långsiktiga spararen erbjuds oftast under en anmälningsperiod, vilken brukar vara tre till fyra veckor. Varje år ger Nordea ut fler än 100 nya sådana placeringar. I denna kategori hittar du kapitalskyddade placeringar och bevis.

Våra kapitalskyddade placeringar har generellt låg risk och passar den som vill ha ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Våra bevis har oftast lite högre risk än våra kapitalskyddade placeringar, vilket också innebär att de kan ge ännu högre avkastning. Både de kapitalskyddade placeringarna och bevisen är alltid skräddarsydda utifrån Nordeas aktuella marknadssyn. Vi försöker helt enkelt hitta det som är bäst att placera i just nu.

En annan sparform som passar den som vill ta relativt låg risk och samtidigt få en bra ränta på sitt sparande är våra räntebevis och fasträntebevis. Nordea var först i världen att lansera räntebevis och fasträntebevis; placeringar som rönt mycket uppmärksamhet och där vi hittills har betalat ut hundratals miljoner kronor i ränta till spararna.

För dig som är lite mer våghalsig finns Blanka, Bull & Bear och warranter. De är placeringar som handlas direkt på börsen och som har både hög avkastningspotential och hög risk. Dessa placeringar passar den som är aktiv och som gärna följer börsutvecklingen varje dag.

Sammanfattningsvis finns det nästintill oändliga möjligheter med strukturerade placeringar och vår förhoppning är att det alltid ska finnas en placering som passar just dig!