Kreditbevis USA High Yield Buffert, Tailor Made

Kreditbevis USA High Yield Buffert har knappt fem års löptid och är kopplat till kreditrisken i de 100 High Yield-bolag som ingår i det amerikanska High Yield-indexet, Markit CDX North American High Yield Series 29. Kreditbeviset betalar en preliminär kupong på 3 procent av det nominella beloppet per år och har en buffert mot 25 kredithändelser. Kreditbeviset är inte kapitalskyddat och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.