Kreditbevis Europa High Yield Buffert

Kreditbevis Europa High Yield Buffert har drygt fem års löptid och är kopplat till kreditrisken i bolagen som per den 15 december 2017 ingår i det europeiska High Yield-indexet Markit iTraxx Europe Crossover Series 28. Kreditbeviset ger en årlig ränta på preliminärt 4 procent, beräknad på aktuellt nominellt belopp. Räntan utbetalas en gång per år, första gången den 20 januari 2019 och sista gången den 20 januari 2023. 

Om maximalt 9 kredithändelser inträffar

Om det inte sker fler än 9 kredithändelser under observationsperioden, från och med den 15 december 2017 till och med den 20 december 2022, får du tillbaka hela ditt placerade belopp på återbetalningsdagen den 20 januari 2023. Dessutom har du fått de årliga kupongerna under hela löptiden.

Fler än 9 kredithändelser inträffar

Kreditbeviset har en buffert mot de 9 första kredithändelserna. Om det skulle inträffa 10-24 kredithändelser kommer det återbetalda beloppet att minskas med cirka 6,67 procentenheter av nominellt belopp för varje kredithändelse som inträffar. Även den årliga kupongen minskas vid 10-24 kredithändelser, då den utbetalda kupongen beräknas på aktuellt nominellt belopp. Skulle det ske 24 eller fler kredithändelser förlorar du hela ditt placerade kapital.

Löptid drygt 5 år. Preliminärt kupong: 4 procent

Här hittar du bevisets villkor och grundprospektÖppnas i nytt fönster

Se övriga placeringar här