Spara tryggt med kapitalskyddade placeringar

Med våra kapitalskyddade placeringar får du ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning.

Aktuellt erbjudande Mer fakta Så handlar du Priser och villkor Aktuellt erbjudande

För tillfället har vi inget aktuellt erbjudande.

Mer fakta

Mer fakta

En kapitalskyddad placering består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat.

Det finns även andra typer av kapitalskyddade placeringar, till exempel valutaobligationer och råvaruobligationer. De fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.

Avkastning

Våra kapitalskyddade placeringar finns oftast att teckna i två alternativ – Chans och Trygg. Med Tryggalternativet  riskerar du inte att förlora någonting av ditt placerade kapital, men du får heller inte tillgång till hela potentialen. Chansalternativet ger dig möjlighet till högre avkastning, i utbyte mot att du kan förlora en liten del av kapitalet. Läs mer om Trygg och Chans genom att klicka på rubrikerna till vänster.

Avkastningen bestäms generellt av utvecklingen på den marknad som den kapitalskyddade placeringen är kopplad till, och av den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som är större i Chansalternativet än i Tryggalternativet, anger hur stor del av marknadens positiva utveckling som du får ta del av.

All information om hur kapitalskyddade placeringar fungerar hittar du i broschyren för aktuellt erbjudande.

Vill du vara trygg?

Alternativet Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar 10.000 kronor för en post på  nominellt 10.000 kronor. När du köper en kapitalskyddad placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden skulle falla.

Så här är en kapitalskyddad placering Trygg uppbyggd

Trygg

Räkneexempel Trygg

Anta att du köper tio aktieobligationer för 10.000 kronor styck, det vill säga för totalt 100.000 kronor plus courtage. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100.000 kr × 70 % × 40 % = 28.000 kr

Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:

100.000 kr + 28.000 kr = 128.000 kr

Skulle marknaden däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, 100.000 kronor.

Vill du ta en chans?

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre deltagandegrad och därmed har möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Vanligtvis är kursen mellan 2 och 10 procent (200 - 1.000 kronor) per post på nominellt 10.000 kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Så här är en kapitalskyddad placering Chans uppbyggd

Chans

Räkneexempel Chans

Anta att du köper tio aktieobligationer för 11.000 kronor styck, det vill säga för totalt 110.000 kronor plus courtage. Det nominella beloppet är då 100.000 kronor och överkursen är 10.000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 135 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100.000 kronor x 135 % x 40 % = 54.000 kronor

Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:

100.000 kronor + 54.000 kronor = 154.000 kronor

Skulle marknaden däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, 100.000 kronor.

Så handlar du

Du kan köpa kapitalskyddade placeringar på flera olika sätt.

Via Internetbanken (för dig som har Nordeas Internetbank)

  1. Logga in i Internetbanken
  2. Gå till fliken "Spara och placera"
  3. I vänstermenyn, välj "Handla och placera"
  4. Välj "Aktuella placeringar"
  5. Välj "Teckna" för den placering som du vill köpa


På något av våra bankkontor

Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan


Via Telefonbanken

Ring 0771-22 44 88


Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till es.aedron@ddykslatipak eller ringa oss på 08-407 91 50.

Du kan köpa våra kapitalskyddade placeringar på flera olika sätt.

Internetbanken Företag och Företagstjänster via Internet

  1. Logga in i Internetbanken
  2. Klicka på "Aktier"
  3. Välj  "Handla och placera" i vänstermenyn
  4. Välj "Aktuella placeringar"
  5. Välj "Teckna" för den placering som du vill köpa
Priser och villkor

Priser

Priset är normalt 10.000 kronor per post för alternativen Trygg och 11.000 kronor per post för alternativen Chans. När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage, som normalt är 2 procent av priset.