Utgivna kapitalskyddade placeringar

Nedan ser du våra utgivna Kapitalskyddade placeringar. Om du klickar på namnet hittar du mer information om placeringen, bland annat broschyr och Slutliga villkor.

Du kan använda sökfältet för att snabbt hitta den placering du söker. Fyll i placeringens lånenummer, ISIN-kod, börskod eller namn.

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade och börshandlade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.

Priserna är indikativa och kan vara fördröjda med upp till 24 timmar