Viktigt att veta om fasträntebevis

Fullständiga villkor

Fasträntebevis ges ut under Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper fasträntebevis, utgörs
dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar, dels av Slutliga Villkor för respektive fasträntebevis. Båda dokumenten finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar har godkänts av den irländska centralbanken.

Emittent 

Nordea Bank AB (publ) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för EMTN-programmet för strukturerade placeringar, samt i Nordea Bank AB:s årsredovisning som finns på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Bolag eller index

För mer information om respektive bolag, se Slutliga Villkor. För mer information om index, se www.markit.comÖppnas i nytt fönster.

Risker med fasträntebevis

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av fasträntebevis. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. 

Icke kapitalskydd

Fasträntebevis är inte kapitalskyddade. Som anges i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.

Kreditrisk

Vid köp av fasträntebevis tar du en kreditrisk på Nordea AB (publ). Återbetalning av återbetalningsbelopp förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta åtagande på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på standardandpoors.comÖppnas i nytt fönster och moodys.comÖppnas i nytt fönster.

I fasträntebevis tar du, utöver en kreditrisk på Nordea AB (publ), en kreditrisk på det underliggande referensbolaget i respektive fasträntebevis. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av om det inträffat någon kredithändelse i referensbolaget. Detta innebär att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp.

Valutarisk

Fasträntebevisen ges ut och återbetalas i svenska kronor. Placeringen påverkas därmed inte av den svenska kronans värdeförändring mot andra valutor.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på ett fasträntebeviset av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och den underliggande tillgångens kreditvärdighet.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurser. Kurserna beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk, dels på värdeutvecklings-
strukturen. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja ett fasträntebevis under löptiden. Man säger då att den är illikvid.

Övrigt

Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om fasträntebevis och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa fasträntebevis är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din Rådgivare eller annan privatekonomisk rådgivare.

Observera att fasträntebevis inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Våra fasträntebevis Mer fakta Så handlar du fasträntebevis Priser och villkor Våra fasträntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på fasträntebevisets kurs och den fasta årliga räntan enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + fast årlig ränta.

NASDAQ Terms & Conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster 

Mer fakta

Så här fungerar våra fasträntebevis

Så här fungerar ett fasträntebevis

Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis och är kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag.

Så här kan avkastningen bli

Så här beräknas avkastningen

Ränteutbetalningarna i ett fasträntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till.

Fasträntebevis och företagsobligation

Skillnaden mellan fasträntebevis och företagsobligation

Ett fasträntebevis fungerar på nästan samma sätt som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Det här får du betala när du köper ett fasträntebevis

När du köper fasträntebevis betalar du både fasteräntebevisets pris och en upplupen ränta.

Viktigt att veta om fasträntebevis

De viktigaste riskerna med fasträntebevis

Vi har sammanfattat de viktigaste riskerna med fasträntebevis. Här kan du läsa mer om dessa.

Så handlar du fasträntebevis

Så här handlar du fasträntebevis direkt

I Internetbanken:

Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i fasträntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel ClassicÖppnas i nytt fönster eller Aktiehandel TraderÖppnas i nytt fönster.

  1. Logga in i din Internetbank

  2. Välj på Aktier

  3. Välj på Handla och placera

  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "FRB AVON")

  5. Klicka på sök

Priser och villkor

Priser och villkor

Priset är normalt 10 000 kronor per fasträntebevis. När du köper ett fasträntebevis betalar du ett courtage.

Nedan finner du en broschyr om fasträntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper fasträntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive fasträntebevis.

Länkar till respektive fasträntebevis villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra fasträntebevis").