Fasträntebevis och företagsobligation

Vid en första anblick kan man tro att ett fasträntebevis är detsamma som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter:

 • Ett fasträntebevis är inte utgivet av det bolag som fasträntebeviset är kopplat till, utan av Nordea.
 • Fasträntebevisen är börsnoterade, vilket gör att du enkelt kan köpa fasträntebevis och placera dem i Investeringssparkonto (ISK), IPS samt i kapitalförsäkringar och tjänstepensioner som tillåter värdepapper. Detta är normalt inte möjligt med företagsobligationer.
 • Fasträntebevisen handlas elektroniskt på börsen, vilket gör det enkelt att köpa och sälja dem. Företagsobligationer handlas normalt via telefon hos en mäklare.
 • Fasträntebevisen handlas i svenska kronor, medan företagsobligationer ofta handlas i en utländsk valuta.
 • Fasträntebevisen erbjuds i poster på nominellt 10.000 kronor medan företagsobligationer handlas i större poster, ofta på 1.000.000 kronor.
 • Oavsett om du sparar i fasträntebevis eller i företagsobligationer har du en kreditrisk på det eller de bolag som placeringen är kopplad till. I ett fasträntebevis har du även en kreditrisk på Nordea.
Våra fasträntebevis Mer fakta Så handlar du fasträntebevis Priser och villkor Våra fasträntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på fasträntebevisets kurs och den fasta årliga räntan enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + fast årlig ränta.

NASDAQ Terms & Conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster 

Mer fakta

Så här fungerar våra fasträntebevis

Så här fungerar ett fasträntebevis

Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis och är kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag.

Så här kan avkastningen bli

Så här beräknas avkastningen

Ränteutbetalningarna i ett fasträntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till.

Fasträntebevis och företagsobligation

Skillnaden mellan fasträntebevis och företagsobligation

Ett fasträntebevis fungerar på nästan samma sätt som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Det här får du betala när du köper ett fasträntebevis

När du köper fasträntebevis betalar du både fasteräntebevisets pris och en upplupen ränta.

Viktigt att veta om fasträntebevis

De viktigaste riskerna med fasträntebevis

Vi har sammanfattat de viktigaste riskerna med fasträntebevis. Här kan du läsa mer om dessa.

Så handlar du fasträntebevis

Så här handlar du fasträntebevis direkt

I Internetbanken:

Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i fasträntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel ClassicÖppnas i nytt fönster eller Aktiehandel TraderÖppnas i nytt fönster.

 1. Logga in i din Internetbank

 2. Välj på Aktier

 3. Välj på Handla och placera

 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "FRB AVON")

 5. Klicka på sök

Priser och villkor

Priser och villkor

Priset är normalt 10 000 kronor per fasträntebevis. När du köper ett fasträntebevis betalar du ett courtage.

Nedan finner du en broschyr om fasträntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper fasträntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive fasträntebevis.

Länkar till respektive fasträntebevis villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra fasträntebevis").