Avkastning fasträntebevis

Så här kan avkastningen bli i ett fasträntebevis som är kopplat till ett bolag.

Ränteutbetalningarna i ett fasträntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till. En kredithändelse kan inträffa när som helst under fasträntebevisets löptid.

Ingen kredithändelse inträffar

Om det inte inträffar någon kredithändelse under löptiden får du ut räntan en gång per kvartal under fasträntebevisets löptid.


Kredithändelse inträffar

Om det inträffar en kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till förfaller antingen fasträntebeviset i förtid eller löper vidare till återbetalningsdagen. Nedan ser du hur de två alternativen skiljer sig åt.

Kredithändelse inträffar och fasträntebeviset förfaller i förtid

I fasträntebevis som har återbetalningsdag före den 1 maj 2021 förfaller fasträntebeviset i förtid om det inträffar en kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till. Du får då ränta fram till och med den dag då kredithändelsen fastställdes.

Förutom räntan får du också ett så kallat återvinningsbelopp. Återvinningsbeloppet fastställs utifrån marknadsvärdet på bolagets skuldförbindelser. Notera att återvinningsbeloppet med största sannolikhet kommer att understiga det nominella beloppet, 10 000 kronor per fasträntebevis. Ett återvinningsvärde på exempelvis 40 procent innebär att du får tillbaka 40 procent av fasträntebevisets nominella belopp. Detta belopp betalas ut i förtid. Om återvinningsvärdet fastställs till noll procent kommer du att förlora hela ditt placerade kapital.

Exempel: Anta att det inträffar en kredithändelse i bolaget det tredje kvartalet år fyra. Då ser utbetalningarna ut så här:

Fastrantebevis avkastning kredithandelse

Kredithändelse inträffar och fasträntebeviset återbetalas på återbetalningsdagen

Om det inträffar en kredithändelse i ett fasträntebevis som har återbetalningsdag efter den 1 maj 2021 löper fasträntebeviset vidare och du får då ränta fram till den dag då kredithändelsen fastställdes. Du får också ett återvinningsbelopp, som utbetalas på återbetalningsdagen. Återvinningsbeloppet fastställs utifrån marknadsvärdet på bolagets skuldförbindelser. Notera att återvinningsbeloppet med största sannolikhet kommer att understiga det nominella beloppet, 10.000 kronor per fasträntebevis. Exempelvis om fasträntebeviset har återbetalningsdag den 20 juli 2021 och det sker en kredithändelse den 14 mars 2019 och återvinningsvärdet fastställs till 52 procent får du ut 5 200 kronor per fasträntebevis på återbetalningsdagen. Fasträntebeviset ger ingen ränta efter den 14 mars 2019. Notera också att du i detta fall kan handla fasträntebeviset under resterande delen av löptiden.

Exempel: Anta att det inträffar en kredithändelse i bolaget det tredje kvartalet år fyra. Då ser utbetalningarna ut så här:Fasträntebevis Kredithändelse inträffar frb återbetalas

Så här kan avkastningen bli i ett fasträntebevis som är kopplat till ett index

Ränteutbetalningarna i ett fasträntebevis som är kopplat till ett index är beroende av om det inträffar en eller flera kredithändelser i de bolag som ingår i indexet. En kredithändelse kan inträffa när som helst under fasträntebevisets löptid.

 

Ingen kredithändelse inträffar

Om det inte inträffar någon kredithändelse under löptiden ser utbetalningarna ut så här:

Fasträntebevis index ingen kredithändelse

Kredithändelse inträffar

Anta att fasträntebeviset är kopplat till ett index med 75 bolag. Om det skulle inträffa en kredithändelse i något av de 75 referensbolagen kommer det återbetalda beloppet att minskas med cirka 1/75-del för varje bolag som drabbas av en kredithändelse. Observera att ett fasträntebevis som är kopplat till ett index inte förfaller i förtid om det skulle inträffa en eller flera kredithändelser i indexet. Även de kommande räntekupongerna minskas vid en kredithändelse, då räntan beräknas på det aktuella nominella beloppet.

Vad är en kredithändelse?

Följande händelser, som beskrivs närmare i Slutliga Villkor, utgör kredithändelse:

 • Utebliven betalning av finansiell skuld
  Exempelvis att något bolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld).
 • Omläggning av skulder
  Exempelvis att något bolag ingår någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder (vilket även kan inkludera en ändring av vilken valuta ett bolags skulder är bestämda i om detta medför negativa effekter för bolagets långivare).
 • Insolvensförfarande
  Exempelvis att något bolag försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande.
 • Myndighetsingripande
  Exempelvis att något bolags skuldförbindelser blir föremål för nedskrivning, blir efterställd eller liknande som ett resultat av myndighetsingripande.
Våra fasträntebevis Mer fakta Så handlar du fasträntebevis Priser och villkor Våra fasträntebevis

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB
*Den beräknade årsavkastningen baseras på fasträntebevisets kurs och den fasta årliga räntan enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + fast årlig ränta.

NASDAQ Terms & Conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster 

Mer fakta

Så här fungerar våra fasträntebevis

Så här fungerar ett fasträntebevis

Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis och är kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag.

Så här kan avkastningen bli

Så här beräknas avkastningen

Ränteutbetalningarna i ett fasträntebevis är beroende av om det inträffar en så kallad kredithändelse i det bolag som fasträntebeviset är kopplat till.

Fasträntebevis och företagsobligation

Skillnaden mellan fasträntebevis och företagsobligation

Ett fasträntebevis fungerar på nästan samma sätt som en företagsobligation, men de skiljer sig åt på några punkter.

Upplupen ränta och pris

Det här får du betala när du köper ett fasträntebevis

När du köper fasträntebevis betalar du både fasteräntebevisets pris och en upplupen ränta.

Viktigt att veta om fasträntebevis

De viktigaste riskerna med fasträntebevis

Vi har sammanfattat de viktigaste riskerna med fasträntebevis. Här kan du läsa mer om dessa.

Så handlar du fasträntebevis

Så här handlar du fasträntebevis direkt

I Internetbanken:

Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

Hos Avanza:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Avanza.seÖppnas i nytt fönster

Hos Nordnet:

Klicka på länken för att se våra fasträntebevis och köpa dessa hos Nordnet.seÖppnas i nytt fönster

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

För att placera i fasträntebevis direkt i din Internetbank behöver du ha tecknat avtal om Aktiehandel ClassicÖppnas i nytt fönster eller Aktiehandel TraderÖppnas i nytt fönster.

 1. Logga in i din Internetbank

 2. Välj på Aktier

 3. Välj på Handla och placera

 4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "FRB AVON")

 5. Klicka på sök

Priser och villkor

Priser och villkor

Priset är normalt 10 000 kronor per fasträntebevis. När du köper ett fasträntebevis betalar du ett courtage.

Nedan finner du en broschyr om fasträntebevis. Det fullständiga prospektet, som du förutsätts ta del av innan du köper fasträntebevis, utgörs dels av Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar, med tillägg, dels av Slutliga Villkor för respektive fasträntebevis.

Länkar till respektive fasträntebevis villkor finns på respektive produktsida (länk i tabellen under "Våra fasträntebevis").