I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar ju värdet på dina aktieplaceringar. För att kunna tjäna pengar när en aktie faller i värde har aktiva aktieplacerare historiskt ofta valt att sälja aktier som man inte äger, så kallad blankning. Detta kan vara både svårt och dyrt. Det vill vi ändra på och har därför lanserat Blanka. Blanka är en placering som stiger i värde när aktien faller.

Våra Blanka Så fungerar Blanka Mer fakta Så handlar du Blanka Våra Blanka

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nasdaq terms and conditions (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster

Så fungerar Blanka

Så fungerar Blanka

Om du tror att kursen på en specifik aktie ska falla kan du köpa en Blanka som är kopplad till utvecklingen på den aktien. Med en Blanka tjänar du pengar när aktiekursen faller, och omvänt, förlorar pengar när aktiekursen stiger.

Exempel på utvecklingen i Volvos aktie jämfört med utvecklingen på BLANKA VOLVO N
Kursutveckling VolvoAktuell kursDaglig procentuell förändring
Dag 1100,00 kr
Dag 297,00 kr-3,00 %
Dag 395,00 kr-2,06 %
Dag 4100,00 kr5,26 %
Dag 598,00 kr-2,00 %
Dag 692,00 kr-6,12 %
Utveckling

-8,00 %

-6,12 %
Mer fakta

Mer fakta

Risker med Blanka

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Blanka. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet. Information om emittenten, Nordea Bank AB (publ), finns i Grundprospektet. Information om Nordea-koncernen finns även i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Kreditrisk

Vid köp av Blanka tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på www.standardandpoors.comÖppnas i nytt fönster och www.moodys.comÖppnas i nytt fönster.

Valutarisk

Du som köper Blanka bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Blanka kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av illkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Marknadsrisk

Värdet på din Blanka påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på Blanka. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Blanka. Man säger då att de är illikvida.

Så handlar du Blanka

Så handlar du Blanka

Nordeas Blanka är börsnoterade på Stockholmsbörsen och handlas på samma sätt som aktier. Nordea ser till att det under normala marknadsförhållanden finns både köp- och säljkurser. Det gör att du när som helst kan handla Blanka och du väljer själv om du vill behålla din Blanka i en minut, en dag eller längre tid. Våra Blanka handlas styckvis. Om exempelvis en Blanka kostar 100 kronor innebär ett köp av 1.000 Blanka att du får betala 100.000 kronor.

I Internetbanken:

  1. Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster
  2. Välj Spara och placera
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "abb blanka")
  5. Klicka på Sök


Hos Avanza:

Hos Nordnet:

Så tyder du börskoden

Varje Blanka har ett eget kortnamn på börsen, till exempel BLANKA VOLVO N. BLANKA talar om att du tjänar pengar om aktien faller i värde. VOLVO talar om att värdepappret är kopplad till Volvos aktieutveckling. N talar om att värdepappret är utgivet av Nordea.

Kostnader

När du handlar Blanka betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, på samma sätt som för fonder. För närvarande är administrationsavgiften 0,49 procent per år för våra Blanka. Avgiften dras automatiskt från värdet varje dag. Om du köper en Blanka för 100 kronor blir administrationsavgiften 49 öre per år, eller 0,00136 kronor per dag. Blanka kommer alltså automatiskt falla från 100 kronor till 99,99864 kronor en dag om aktien är oförändrad den dagen.

Dokumentation

Syftet med denna broschyr är att ge en kort introduktion till Nordeas Blanka. Blanka är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes, som emitteras som certifikat under något av Nordea Bank AB (publ):s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive Blanka anges i Slutliga villkor för dessa certifikat och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en Blanka. Du kan hämta Grundprospektet och Slutliga villkor på närmaste Nordeakontor eller på nordea.com. 

Så handlar du som företagskund räntebevis direkt

  1. Logga in i din Internetbank
  2. Välj Aktier
  3. Välj Handla och placera
  4. Skriv in en del av börskoden eller isin i fältet Namn (exempelvis "blanka abb")
  5. Klicka på Sök

Reservation

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Market Data AB 

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.