Aktiebevis Nordiska bolag Kupong

Aktiebevis Nordiska bolag Kupong kan ge en kupong på preliminärt 10 procent per år. Beviset har en löptid på 1 till 5 år och är kopplat till aktieutvecklingen för fyra stora nordiska bolag: Novo Nordisk, Stora Enso, Telenor och Volvo. I december varje år infaller en avläsningsdag, då det fastställs om placeringen ska avslutas eller löpa vidare.

Avläsningsdagarna år 1 till och med år 4:

På avläsningsdagarna år 1 till och med år 4 finns det tre möjliga utfall:

Utfall 1: Om alla fyra aktierna på någon av ovan nämnda avläsningsdagar har stigit eller om den aktie som har utvecklats sämst har fallit, men inte har fallit med mer än 10 procent från sin startnivå avslutas Aktiebevis Nordiska bolag Kupong vid den aktuella tidpunkten. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent.

Utfall 2: Om den aktie som har utvecklats sämst har fallit med mer än 10 procent men inte med mer än 40 procent från sin startnivå, får du en kupong på preliminärt 10 procent det året. Beviset löper vidare i ytterligare minst ett år.

Utfall 3: Om någon aktie har fallit med mer än 40 procent från sin startnivå utbetalas ingen kupong. Beviset fortsätter ytterligare minst ett år.

Avläsningsdagen år 5:

Om Aktiebevis Nordiska bolag Kupong inte avslutats under de 4 första åren kommer beviset att avslutas år 5. Det belopp du då får tillbaka är beroende av hur aktierna har utvecklats till avläsningsdagen år 5. Det finns då två möjliga utfall:

Utfall 1: Om nivån för samtliga aktier på avläsningsdagen år 5 är lika hög som eller högre än 60 procent av respektive akties startnivå får du tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på preliminärt 10 procent.

Utfall 2: Det andra möjliga utfallet är att någon aktie har fallit med mer än 40 procent från sin startnivå och då befinner sig under den så kallade riskbarriären på avläsningsdagen år 5. I detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktie som har utvecklats sämst. Exempelvis, om den aktie som har fallit mest har fallit med 50 procent får du tillbaka 50 000 kronor om du placerat 100 000 kr. Du får i så fall ingen kupong det sista året. Skulle någon aktie falla med 100 procent förlorar du hela ditt placerade belopp.

Löptid 1-5 år. Preliminär kupong: 10 procent per år

Här hittar du bevisets villkor och grundprospektÖppnas i nytt fönster

Se övriga placeringar här