Obligationer och certifkat

Obligationer och certifikat är räntebärande, löpande skuldebrev där du som investerare lånar ut pengar till en låntagare. Precis som du kan spara i aktier i stället för aktiefonder, går det även att spara i obligationer och certifikat i stället för räntefonder.

Om obligationer och certifikat Om obligationer och certifikat

Obligationer och certifikat ger dig möjlighet att spara i instrument med löpande ränteutbetalningar. Obligationer och certifikat ges främst ut av stater, kommuner, bolåneinstitut, företag eller banker för att finansiera sin skuld med löptider på över ett år (obligation) eller med löptider under ett år (certifikat).

Låntagarens kreditvärdighet avgör vilken avkastning du får; högre risk innebär högre avkastning. Både obligationer och certifikat handlas främst via telefon, även om det har blivit vanligare med noterade obligationer på Stockholmsbörsen.

Fördelar med obligationer och certifikat:

  • Trygg och säker placering.
  • Om du behåller obligationen till förfall, vet du exakt vilken avkastning du får.
  • Stort utbud för att skapa en skräddarsydd portfölj.
  • Regelbundna kupongutbetalningar.
  • Hittills bättre ränta än på bankkontot.