Produkter

 

Vi är Nordens ledande aktör 

inom valutahandel

Läs mer om våra valutaprodukter
Produktområden Produktområden

Obligationer och certifikat

Trygg och säker placering

Obligationer och certifikat är räntebärande, löpande skuldebrev där du som investerare lånar ut pengar till en låntagare.

Ränteprodukter

Rörelser på räntemarknaden påverkar företag med stora lån

Ränteriskhantering hos Nordea betyder att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina behov och marknadsläget.

Strukturerade placeringar

Möjlighet till flera tillgångslag i en placering

Vi hjälper dig att optimera din tillgångsportfölj efter rådande marknadsläge och önskemål.

Valutaprodukter

Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet

Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.