Portföljrådgivning

 

Portföljrådgivning

För god framförhållning och möjlighet att fatta snabba beslut på goda grunder.
Läs mer

Nordea Portföljrådgivning erbjuder ett aktivt samarbete som ger dig större inflytande över finansiella intäkter, kostnader och risker i din verksamhet. Du får tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser som ger god framförhållning och gör det möjligt att fatta snabba beslut på goda grunder.

Nordea Portföljrådgivning är en del av Nordea Markets. Det innebär att vi har kontinuerlig tillgång till våra ekonomers analyser av marknadens utveckling, marknadsnärvaro och stor kunskap om finansiella instrument.

Portföljområden Portföljområden

Skuld

Anpassa ränteexponeringen

Nordea Portföljrådgivning Skuld är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk

Tillgång

Säkerställ likviditeten

Nordea Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt.

Valuta

Skydda företaget mot svängningar i valutakurserna

Nordea Portföljrådgivning Valuta är en tjänst för företag vars lönsamhet eller finansiella styrka påverkas av valutakursförändringar