Våra broschyrer

Produkter Tjänster Produkter
 

Valutaprodukter Öppnas i nytt fönster

Valutaderivat

Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet
 • Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
 • Vi ger dig strategi- och produktförslag som hjälper dig att minska valutariskerna.
 

Ränteriskprodukter Öppnas i nytt fönster

Räntederivat

Rörelser på räntemarknaden påverkar företag med stora lån
 • Ränteriskhantering hos Nordea betyder att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina behov och marknadsläget.
 • Du får större inflytande över ränterisk och räntekostnad genom möjligheten att göra förändringar under löptidens gång.
 

Obligationer och certifikat Öppnas i nytt fönster

Placeringar

Trygg och säker placering
 • Obligationer och certifikat är räntebärande, löpande skuldebrev där du som investerare lånar ut pengar till en låntagare.
 • Precis som du kan spara i aktier i stället för aktiefonder, går det även att spara i obligationer och certifikat i stället för räntefonder.
Tjänster
 

Portföljrådgivning Valuta Öppnas i nytt fönster

Valutaderivat

Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet
 • Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
 • Vi ger dig strategi- och produktförslag som hjälper dig att minska valutariskerna.
 

Portföljrådgivning Skuld Öppnas i nytt fönster

Aktiv ränteriskhantering

Anpassa ränteexponeringen
 • Portföljrådgivningen är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk.
 • Du får tydliga beslutsunderlag med strategiförslag och konsekvensanalyser.
 

Portföljrådgivning Tillgång Öppnas i nytt fönster

Portföljerna

överstiger oftast

100 mSEK

Säkerställ likviditeten
 • Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt.
 • Säkerställ likviditeten på kort och lång sikt.
 

Utbildningar Öppnas i nytt fönster

Gratis för Nordeas företagskunder

Regelbundna seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Webbseminarier
 • Seminarier
 
 

e-Markets Öppnas i nytt fönster

e-Markets

e-Markets är Nordeas elektroniska plattform för valutaväxlingar och fastränteplaceringar
 • Nordea e-Markets ger dig möjlighet att själv enkelt genomföra valutaväxlingar, valutasäkringar och deposits.
 • Effektivisera dina processer via elektroniska växlingar utan att behöva skriva under bekräftelser.