Samhällsansvar – My Dream Now

För oss på Nordea Markets är det viktigt att ge något tillbaka till den värld vi lever i. Vi tror på mångfald, en andra chans och minskat utanförskap. Därför engagerar vi oss i organisationen MyDreamNow

Om My Dream Now Nordea och samhällansvar Om My Dream Now

För att få elever på högstadiet och gymnasiet att våga drömma och se möjligheter, coachar frivilliga från näringsliv och högskolor skolklasser genom organisationen MyDreamNow. Från Nordea Markets deltar åtta personer.

Mångfald bra för samhället

En fjärdedel av svenska gymnasieelever hoppar av skolan och andelen är ännu större i utsatta områden. MyDreamNow och Nordea Markets vill minska ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Det gör vi genom att stötta elever i högstadiet och gymnasiet i områden med hög arbetslöshet och svaga studieresultat.

På Nordea Markets eftersträvar vi mångfald. Vi vill ha medarbetare från olika bakgrunder, kulturer och samhällsskikt. Dessutom vill vi visa vårt samhällsansvar genom att bidra med mer än pengar.

Coachar skolelever på arbetstid

Våra medarbetare har kunskap och engagemang som de gärna vill använda för att hjälpa ungdomar. På arbetstid coachar våra medarbetare skolklasser. De hjälper ungdomarna att formulera mål för framtiden och diskutera hur vägen dit kan se ut.

Nordea och samhällansvar

På Nordea tror vi att en ansvarsfull verksamhet ger hållbara resultat, för oss betyder samhällsansvar att vi:

  • Arbetar med hållbarhet
  • Värdesätter våra medarbetare
  • Värnar om miljön
  • Engagerar oss i samhället
  • Kommunicerar med våra intressenter

Läs mer om Nordeas samhällsansvar på Nordea.comÖppnas i nytt fönster.