Valutakurser

Daglig mittkurs Avistakurs Sedelkurs Betalningskurs Daglig mittkurs

Daglig mittkurs

Nordea publicerar dagligen valuta- och räntekurser. Kurserna är vägledande och inte bindande. Daglig mittkurs fastställs som ett medelvärde av en valutas köp- och säljkurs vid tidpunkten för avläsning.

Disclaimer

Genomsnittlig daglig mittkurs

Nordea publicerar dagligen valuta- och räntekurser. Kurserna är vägledande och inte bindande. 

Disclaimer

Daglig mittkurs vid periodens slut

Nordea publicerar dagligen valuta- och räntekurser. Kurserna är vägledande och inte bindande. Daglig mittkurs fastställs som ett medelvärde av en valutas köp- och säljkurs vid tidpunkten för avläsning.

Disclaimer 

Hämta onoterade valutor

Nordea publicerar dagligen valuta- och räntekurser. Kurserna är vägledande och inte bindande. Daglig mittkurs fastställs som ett medelvärde av en valutas köp- och säljkurs vid tidpunkten för avläsning.

Disclaimer

Avistakurs

Avistakurs

Avistakurserna är mittkurser och fastställs som ett medelvärde av en valutas köp-och säljkurs. Priserna är vägledande och inte bindande. Data levereras från Nordea e-Markets och uppdateras var tionde minut. 

Disclaimer

Sedelkurs

Sedelkurs

Sedelkurserna uppdateras en gång per dag.

  • Köpkurs - Nordea köper valutan
  • Säljkurs - Nordea säljer valutan

Vid köp och försäljning av valuta tillkommer en kostnad. Observera att uppgifterna nedan enbart är vägledande, exakt kurs ges vid köp- eller säljtillfället.

Sedelkurser
LandISO-kodValutanamnKöpkursSäljkurs
Loading data...

* Nordea garanterar ej fullständigheten eller riktigheten avseende listans innehåll och ansvarar ej heller för ekonomiska transaktioner eller för direkt eller indirekt förlust eller skada, som grundas på användandet av innehållet i denna lista. Uppgiften är enbart vägledande, exakt kurs ges vid köp- eller säljtillfället.

Betalningskurs

Betalningskurser

Betalningskurserna visar den riktkurs som gäller för mindre betalningar och överföringar i utländsk valuta vid rådande marknadsförutsättningar då kurslistan uppdateras. Uppdateringen görs på morgonen innan klockan 10:00 varje handelsdag.

Ta kontakt med Nordea för information och rådgivning kring hantering av regelbundna och större utlandsbetalningar.

Disclaimer

Betalningar
LandISO-kodValutanamnKöpkursSäljkurs
Loading data...

Se också Valutaomräknare