Konto i utländsk valuta

Ett konto i utländsk valuta är till för alla företag som gör affärer med utlandet och har in- och utbetalningar i utländsk valuta.

Om Konto i utländsk valuta Mer fakta Priser Om Konto i utländsk valuta

Konto i utländsk valuta

Konto i utländsk valuta kan öppnas i de flesta valutor. Kontot är inte avsett för insättningar och uttag av kontanter i den utländska valutan. Kontot kan ha flera valutor under ett och samma kontonummer. 

Dina fördelar:

  • Du slipper växlingsavgift vid in- och utbetalningar i utländsk valuta.
  • Valutarisken minskar eftersom in- och utbetalningar sker i samma valuta.
  • Med ansluten Internetbank kan du sköta företagets konto i utländsk valuta på tider som passar dig.
Mer fakta

Mer om konto i utländsk valuta

Kontoredovisning sker på separata kontoutdrag för respektive valuta

  • Konto i utländsk valuta med unikt kontonummer kan öppnas vid behov
  • Kontokredit kan anslutas
  • Fastränteplaceringar är möjligt
  • Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgaranti - statligÖppnas i nytt fönster.

Priser

Priser konto i utländsk valuta

SpecifikationPris
PlusGirokonto, per konto, valutaficka och år450 kr 
Kontoutdrag via kuvert, PlusGirokonto för företag och föreningar, per månad och konto55 kr 
Företagskonto, per konto, valutaficka och år450 kr
Kontoutdrag via kuvert, Företagskonto, beroende på periodicitet, per år220 - 2.600 kr