Utländsk bankgaranti

Utländsk bankgaranti är en säkerhet för fullgörandet av avtalsvillkor, till exempel vid betalning av export- eller importaffärer.

Om Utländsk bankgaranti Mer fakta Priser Om Utländsk bankgaranti

Om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar:

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att du får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.
Mer fakta

Mer fakta om Utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig dina förpliktelser, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Via Trade Finance Global kan du beställa och hantera dina utländska bankgarantier.

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Priser

Priser Utländska bankgarantier

Utländska bankgarantier
SpecifikationPris
På engelska eller svenska, övriga språk efter separat överenskommelse. Uppläggningspris:
- Nordeas standardtext1.500 kr
- Fri text3.000 kr
Pris per ändring, min1.200 kr
Garantiprovision enligt överenskommen %  p.a. min1.100 kr per 6 mån
Krav1.500 kr
Avisering av garanti utan åtagande1.200 kr
Aviavgift 60 kr
Extra handläggning, per påbörjad timme 800 kr
Extra handläggning av jurist, per påbörjad timme1.500 kr
ExpressbetalningEnligt överenskommelse
Swift/Fax200 kr 
Kurir400 kr
Porto/Rek150 kr