Standby-remburs

Standby-rembursen är en säkerhet för fullgörande av avtalsvillkor och kan användas vid betalning av export- eller importaffärer.

Om Standby-remburs Mer fakta Priser Om Standby-remburs

Om Standby-remburs

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Dina fördelar:

  • Tack vare säkerheten kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig (som importör) betalningstid.
  • Med Standbyremburs som säkerhet för betalningen kan du undvika förskottsbetalning.
  • Standbyremburserna öppnas antingen enligt Internationella handelskammarens (ICC) regler för remburshantering UCP 600 eller motsvarande regler för Standby-remburser, ISP98.
Mer fakta

Mer fakta om Standby-remburs

Standby-remburs är inget betalningsvillkor utan en säkerhet som till formen liknar en remburs, men som till innehållet kan jämställas med en bankgaranti.

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Standbyremburser kan användas både i kombination med direktbetalningar och som komplement till inkasso eller remburs.

Standby-remburs beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Priser

Priser Standby-remburs

Standby-remburs
Specifikation Pris
Uppläggningspris
- Nordeas standardtext1.500 kr
- Fri text3.000 kr
Pris per ändring1.500 kr
Standby-/Oåterkallelighetsprovision, enligt överenskommelse % p.a., per 6 månmin 1.100 kr
Aviseringspris för ankommande standby-remburs1.000 kr
Bekräftelse/Standby-/löftesprovision, enligt överenskommen % p.a.min 1.000 kr
Krav  1.500 kr
Extra handläggning, per påbörjad timme800 kr
Extra handläggning av jurist, påbörjad timme1.500 kr 
ExpressbetalningEnligt överenskommelse
Telex/Swift/Fax200 kr
Kurir 400 kr
Porto/rek150 kr