SEPA - Single Euro Payments Area

Nytt filformat för betalningar i euro

Du som företagare, som skickar och tar emot betalningar i euro via fil måste efter 31 oktober 2016 ha tjänster och ekonomisystem, som kan hantera det nya filformat ISO XML 20022 (version 3). 

Prata med din kontaktperson i Nordea för att få veta mer om SEPA-betalningar och vilka tjänster som passar ditt företag bäst. 

Om SEPA Kom igång SEPA-anpassade tjänster Om SEPA

Om SEPA

Single Euro Payments Area, SEPA, är ett gemensamt betalningsområde i Europa för betalningar i euro. Inom SEPA-området ska företag och privatpersoner kunna skicka och ta emot betalningar i euro på ett enhetligt sätt.

SEPA medför flera möjligheter för ditt företag och kan ge er en mer effektiv cash management och en bättre överblick över likviditeten.

SEPA innebär också att det blir möjligt att hantera betalningar på ett enklare och mer centraliserat sätt.

I och med SEPA kan ditt företag ha euro-konton i vilket eller vilka som helst av de länder som ingår i SEPA-området. 

Kom igång

Kom igång med SEPA-betalningar

Du som företagare behöver så snart som möjligt förbereda ditt företag för de förändringar som SEPA innebär. Förändringarna berör nämligen alla företag, som gör affärer i euro. 

Checklista för SEPA-betalningar:

  • Analysera ditt företags kassaflöde och betalningsrutiner och undersök hur de påverkas av SEPA.
  • Kontrollera att alla fakturor och andra dokument du skickar till dina kunder innehåller företagets IBAN (International Bank Account Number) och BIC. Information om IBAN finns på kontoutdraget och i Internettjänsten under villkor för respektive konto..
  • Kontrollera också att alla fakturor som dina affärspartners ställer ut innehåller IBAN och BIC.
  • Kontakta din programleverantör för att säkerställa att ditt ekonomisystem kan hantera filformatet ISO XML 20022 (version 3).
  • Teckna vid behov ett nytt avtal med oss för en tjänst som är SEPA-anpassad.

Prata med din kontaktperson i Nordea för att få veta mer om SEPA-betalningar och vilka tjänster som passar ditt företag bäst.

SEPA-anpassade tjänster

Betalningstjänster för nya filformatet

De svenska filbaserade tjänster som kan hantera nya filformatet för betalningar i euro efter den 31 oktober 2016 är:

  • Corporate Access, fil host-to-host
  • Corporate Access, fil via Corporate Netbank
  • Corporate eGateway

Utöver dessa filbaserade tjänster kan SEPA-betalningar också registreras manuellt via Corporate Netbank. 

Betalningstjänster som inte hanterar nya filformatet

De svenska filbaserade tjänsterna som inte kommer att kunna hantera det nya filformat för betalningar i euro är:

Om ditt företag använder en tjänst som inte kan hantera det nya filformatet för betalningar i euro, behöver du teckna ett nytt avtal med oss för en tjänst som är SEPA-anpassad.

Prata med din kontaktperson i Nordea för att få veta mer om SEPA-betalningar och vilka tjänster som passar ditt företag bäst.

SEPA-betalningar i euro mellan svenska konton

I enlighet med EU-lagstiftningen kommer det från slutet av oktober 2016 inte längre vara tillåtet att skicka eller ta emot inrikes betalningar i euro via konton i Sverige.

Från och med 28 oktober 2016 kommer Nordea enbart att hantera inrikes betalningar och gireringar i svenska kronor via Nordea eller Bankgirot. 

Finansiella betalningar, som Intercompany-och Same day value-betalningar i euro, påverkas inte av denna förändring.

Alla betalningar i euro inom SEPA-området ska utföras som internationella SEPA-betalningar. 

Ytterligare information om SEPA-betalningarÖppnas i nytt fönster i Nordea.

Ytterligare information om nedläggningen av euro-betalningar via BankgirotÖppnas i nytt fönster.