Importinkasso

Om ditt företag importerar varor från utlandet är importinkasso en säkrare betalningsform än vanlig förskottsbetalning.

Om Importinkasso Mer fakta Priser Om Importinkasso

Om Importinkasso

Med Importinkasso kan du undvika förskottsbetalning. Istället betalar du, eller accepterar en växel, då de dokument som du och köparen kommit överens om har levererats till din bank.

Dina fördelar:

  • Säkrare än förskottsbetalning.
  • Du betalar först när banken har fått dokumenten.
  • Ett inkasso kan göra det lättare för säljaren att lämna en leverantörskredit till dig som köpare
Mer fakta

Mer fakta om Importinkasso

Importinkasso innebär att säljaren sänder varan samt skickar dokumenten och eventuellt en växel till sin bank. Säljarens bank sänder i sin tur dem vidare till Nordea som underrättar ditt företag. Som köpare får du tillgång till dokumenten när du betalar inkassot eller på annat sätt bekräftar ditt betalningsansvar.

Uppge din bankförbindelse för säljaren redan när du gör din beställning. På så sätt försäkrar du dig om att dokumenten når Nordea utan omvägar.

Priser

Priser Importinkasso

Importinkasso
SpecifikationPris
Inkassoprovision0,25 %,  min 1.300 kr, max 3.500 kr 
Friställan800 kr
Ändring500 kr
Delbetalning, per betalning600 kr
Upptagande/Återkallande av växelprotest , per protest (utöver faktisk kostnad)2. 000 kr
Frankoutlämning0,25 %, min 1.300 kr, max 3.500 kr
Annullering/retur1 000 kr
Extra handläggning, per påbörjad timme800 kr
ExpressbetalningEnligt överenskommelse
Swift/Fax 200 kr
Kurir400 kr
Porto/Rek150 kr
Betalning av agentprovision1.000 kr