Exportinkasso

Om ditt företag exporterar till utlandet är Exportinkasso säkrare än direktbetalning.

Om Exportinkasso Priser Om Exportinkasso

Om Exportinkasso

Exportinkasso innebär att din kund betalar direkt eller accepterar en växel innan kunden får tillgång till varan. Du som säljare har kvar både den kommersiella och politiska risken. Däremot bevakas uppdraget fortlöpande av en bank i köparens land som också påminner köparen om betalningen skulle dröja.

Dina fördelar:

  • Säkrare än betalning i efterskott.
  • Med rätt frakthandling, får köparen tillgång till varan först efter betalning eller accept av växeln.
  • Du hanterar själv dina inkasson via Trade Finance Global.
  • Gemensamma internationella regler används i stora delar av världen.
Priser

Priser Exportinkasso

Exportinkasso
SpecifikationPris
Inkassoprovision 0,25 %0,25 %, min 1.300 kr, max 3.500 kr 
Tracers/påminnelse fr o m 4:e, per styck300 kr
Ändring 600 kr 
Delbetalning, per betalning600 kr 
Frankoutlämning0,25 %, min 1.300 kr, max 3.500 kr
Annullering/Retur1.000 kr
Växelprotest , per protest (utöver faktisk kostnad)2.000 kr
Extra handläggning, per påbörjad timme800 kr
ExpresshanteringEnligt överenskommelse 
Swift/Fax200 kr
Kurir400 kr
Porto/Rek 150 kr