Första steget

Första steget i din expansion

  • Hitta en erfaren finansiell partner.
  • Använd skräddarsydda finansiella lösningar för din import och export.
  • Få tillgång till omfattande marknadsrapporter.

Oavsett vilken typ av expansion du planerar för din verksamhet behöver du en stark och pålitlig finansiell partner som tror på dina projekt och delar dina ambitioner.

Vi stödjer dig i din expansion

När du undersökt den nya marknaden och bestämt dig för en expansionsstrategi är det dags att ta reda på vilka behov av banktjänster du har. 

I början av din expansion behöver du täcka kostnader för exempelvis resor, konsulter, produktprover och rekrytering. I en senare fas ökar dina finansiella behov för bland annat investeringar i varor, inventarier och personal samtidigt som du behöver ha ett stabilt kassaflöde.

Skräddarsydda lösningar för import och export

Hos oss hittar du ett brett utbud av produkter och tjänster för företag som handlar med utlandet. Få ett stabilt kassaflöde, minska risker och kom förbi hinder för att ta emot betalningar och handla varor från andra länder. 

I Nordea Trade Portal får du dessutom tillgång till import- och exportdata för mer än 180 länder och insyn i handlarmönster på den nya marknaden.

Nordea - lång erfarenhet

Vi jobbar tillsammans med många olika företag och genom vårt globala nätverk av banker kan vi stötta dig i dina expansionsplaner.

Ditt företag får en bra finansiell grund oavsett storlek, typ av verksamhet eller vilken marknad du expanderar till.

Dessutom får du bra verktyg som hjälper dig utveckla och driva ditt företag via Nordea Trade Portal.

Kontakta oss för att komma igång direkt.

Se filmerna om att växa på nya marknader

I filmerna om ”Smart företagande” diskuterar Nordeas experter vanliga utmaningar och lösningar för dig som är företagare. Den här gången pratar Stefan Andersson, chef för små- och medelstora företag, och företagsexperten Susanne Helin om olika sätt att expandera ditt företags verksamhet. 

Filmerna om Smart företagande:

  • Växa utomlands
  • Ny verksamhetsdel/gren
  • Ny distributionskanal