Expansion till nya marknader

Explore new markets - 935x250

Låt hela världen vara din marknad

Att ta sig an nya affärsmöjligheter i andra delar av värden är ofta spännande och skrämmande på samma gång. Det kan vara svårt och tidskrävande att hitta pålitliga partners och att bygga upp ett bra nätverk. Dra nytta av vårt stora internationella nätverk och vår långa erfarenhet av att jobba med internationella företag.

Numbers on a computer screen 

Marknadsanalys

Med bra information om den nya marknaden blir risken lägre för kostsamma misstag. Kunskap är nyckeln till en lyckad expansion. Läs mer om vad du behöver ta reda på när du gör din marknadsanalys.
Two men talking 

Första steget i din expansion

När du ska påbörja din expansion till nya marknader behöver du en pålitlig finansiell partner som tror på dina projekt. Se hur vi kan stötta dig på vägen.