Företagarskyddet

Sjuk, liv- och pensionsförsäkring i ett.

Vad är Företagarskyddet?

Företagarskyddet är ett paket av pension- och trygghetsförsäkringar som passar den mindre företagaren. 

Innehåll i Företagarskyddet:  

  • Pensionssparande i fonder
  • Sjukförsäkring
  • Livförsäkring
  • Premiebefrielse

Pensionssparande i fonder

När du sparar i fonder kan du själv bestämma hur dina pensionspengar ska placeras utifrån den risk du är beredd att ta. Om du blir långvarigt sjukskriven betalar en så kallad premiebefrielse ditt pensionssparande varje månad och det gäller oavsett om du sparar med garanti eller i fonder.

Läs mer om pensionssparande i fonder

Sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring tryggar du ekonomin vid en längre tids sjukdom. Du kan behålla en stor del av din inkomst om du blir sjukskriven mer än tre månader, vilket gör att du kan klara av dina utgifter.

Läs mer om sjukförsäkring

Livförsäkring

Ett skattefritt engångsbelopp på 6 prisbasbelopp betalas u till din familj om du skulle avlida (268 800 kr år 2017).

Läs mer om livförsäkring

Priser

Pensionssparande med fonder
SpecifikationPris
Årlig fast avgift143 kr
Årlig avgift0,75 % av kapitalet per år
Sjukförsäkring, livförsäkring och premiebefrielse
SpecifikationPris
SjukförsäkringspremieBeräknas på försäkringsbelopp och din ålder
LivförsäkringBeräknas på försäkringsbelopp och din ålder
Premiebefrielse3,09 % av pensionspremien (dras från varje inbetald premie)
Pensionssparande med premiegaranti (nytecknas ej)
SpecifikationPris
Årlig avgift0,75 % av kapitalet per år
Premieavgift2,5 % vid varje premieinbetalning

Intresseanmälan

Be oss kontakta dig