Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Kompletterande tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd

En av marknadens mest heltäckande tjänstereseförsäkringar - för dig med Business Gold.

Om tjänstereseförsäkringen

Vad ska jag göra om jag har en bokad resa?

Det är viktigt att du själv kontaktar flygbolaget/researrangören för att inhämta information om din resa när det gäller eventuell återbetalning eller ombokning. Har du exempelvis bokat hyrbil eller gjort andra bokningar på ditt resmål som inte ingår i din ordinarie resebokning så behöver du även kontakta dessa leverantörer för av- eller ombokning. Vi uppmanar dig att avvakta med eventuell kortreklamation, eftersom det är din researrangör/flygbolag som ska ersätta i första hand. 

Observera att UD nu avråder från resor till alla länder. Beslutet togs 14 mars 2020 och gäller till 15 juni 2020, då en ny bedömning kommer att göras.  

Läs den senaste informationen från UDÖppnas i nytt fönster

UD avråder från resor till alla länderÖppnas i nytt fönster

Avbeställningsförsäkringen omfattar inte avbokning av resa eller inställd resa på grund av UDs avrådan.

Allmän information om kompletterande tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd för dig med Business Gold (går ej att nytecknas)

Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som är avsedda att vara längst 45 dagar i en följd – även för resor som inte har betalats med kortet. Med tjänsteresa avses ett uppdrag som beordrats av arbetsgivaren och som utförs utanför ordinarie arbetslokal. Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas dock inte som tjänsteresa.

Du tecknar försäkringen för varje Business Gold-kort som ska omfattas av tjänstereseförsäkringen. 

Försäkringen gäller för kortinnehavaren samt kortinnehavarens make/maka/sambo och hemmavarande barn under 23 år som på företagets uppdrag och bekostnad följer med på tjänsteresan.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir förhindrad att resa ut till följd av sjukdom, dödsfall, olyckshändelse eller plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan ska då till minst hälften vara betald med kortet.

Försäkringen är framtagen i samarbete med Moderna Försäkringar. 

Försäkringen ger ekonomisk ersättning för:

 • Avbeställningsskydd
 • Bagage- och transportmedelsförseningar
 • Invaliditet och dödsfall genom olycksfall
 • Euro-Alarm med omedelbar assistans dygnet runt vid allvarlig olycka och sjukdom
 • Läkarvård och läkemedelskostnader
 • Överfallsskydd
 • Kapitalbelopp vid olycksfall
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Strejkskydd
 • Självriskskydd för hem och villa samt bil

Avbeställningsskyddet

Om du blir förhindrad att resa ut till följd av sjukdom, dödsfall, olyckshändelse eller plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan ska till minst hälften vara betald med kortet.

Ta del av fullständiga villkor (pdf, 831 KB)Öppnas i nytt fönster samt Sammanf Tjänstereseförsäkring (pdf, 324 KB)Öppnas i nytt fönster

Anmäla skada direkt

Skada ska anmälas till Moderna Försäkringar så snart som möjligt. 

Anmäl skada till Moderna Försäkringar
Öppnas i nytt fönster

Vid frågor om försäkringen kontakta:

Vid flygbolagskonkurs

Vid flygbolagskonkurs gäller inte din reseförsäkring. Om du betalat din resa med kort kan du göra en kortreklamation som sedan prövas.