Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Kompletterande tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd

En av marknadens mest heltäckande tjänstereseförsäkringar - för dig med Business Gold.

Om tjänstereseförsäkringen

Som Business Gold-kund kan du teckna en av marknadens mest heltäckande tjänstereseförsäkringar samt avbeställningsskydd.

Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som är avsedda att vara längst 45 dagar i en följd – även för resor som inte har betalats med kortet. Med tjänsteresa avses ett uppdrag som beordrats av arbetsgivaren och som utförs utanför ordinarie arbetslokal. Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas dock inte som tjänsteresa.

Du tecknar försäkringen för varje Business Gold-kort som ska omfattas av tjänstereseförsäkringen.

Försäkringen gäller för kortinnehavaren samt kortinnehavarens make/maka/sambo och hemmavarande barn under 23 år som på företagets uppdrag och bekostnad följer med på tjänsteresan.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir förhindrad att resa ut till följd av sjukdom, dödsfall, olyckshändelse eller plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan ska då till minst hälften vara betald med kortet.

Försäkringen är framtagen i samarbete med Moderna Försäkringar. 

Försäkringen ger ekonomisk ersättning för:

 • Avbeställningsskydd
 • Bagage- och transportmedelsförseningar
 • Invaliditet och dödsfall genom olycksfall
 • Euro-Alarm med omedelbar assistans dygnet runt vid allvarlig olycka och sjukdom
 • Läkarvård och läkemedelskostnader
 • Överfallsskydd
 • Kapitalbelopp vid olycksfall
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Strejkskydd
 • Självriskskydd för hem och villa samt bil

Avbeställningsskyddet

Om du blir förhindrad att resa ut till följd av sjukdom, dödsfall, olyckshändelse eller plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan ska till minst hälften vara betald med kortet

Ta del av fullständiga villkor (pdf, 831 KB)Öppnas i nytt fönster samt Sammanf Tjänstereseförsäkring (pdf, 324 KB)Öppnas i nytt fönster

Anmäla skada direkt

Skada ska anmälas till Moderna Försäkringar så snart som möjligt. 

Anmäl skada till Moderna Försäkringar
Öppnas i nytt fönster

Vid frågor om försäkringen kontakta:

Vid flygbolagskonkurs

Vid flygbolagskonkurs gäller inte din reseförsäkring. Om du betalat din resa med kort kan du göra en kortreklamation som sedan prövas.