Lån

Lån kan användas för alla typer av företagets investeringar - oavsett om ditt företag ska investera i fastigheter, köpa inventarier eller renovera. Välj mellan rörlig eller fast ränta. Det finns möjlighet till avskrivning på investeringen och rätt att dra av momsen.

Lån

Lån kan användas för alla typer av företagets investeringar. Villkoren för lånet bestäms utifrån vilken typ av investering det är och vad som passar bäst för ditt företag. Amorteringsplanen anpassas efter investeringens livslängd.

Dina fördelar:

  • Välj mellan olika räntemodeller, med rörlig eller fast ränta enligt offert. 
  • Möjlighet till avskrivning på investeringen
  • Rätt att dra av momsen
Fast ränta

Fast ränta

Med en fast (bunden) ränta är du normalt skyddad mot ränteuppgångar och du är garanterad att lånevillkoren inte förändras under avtalstiden. Vi kan erbjuda räntebindning från 1 månad till 10 år. Du väljer själv det som är bäst för ditt företag.

En låneportfölj bör vara en kombination av rörlig och fast ränta. På så sätt begränsas företagets riskexponeringen och flexibiliteten ökar.

Kort räntebindning

Kort räntebindning kan, liksom förnärvaranderänta, vara ett alternativ om du tycker att ränteläget är högt och du vill invänta ett lägre ränteläge innan du binder räntan på en längre period.

Lång räntebindning

Lån med lång räntebindning säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Lån med lång räntebindning skapar trygga finansieringslösningar och ger dig kalkylsäkerhet och stöd att göra offensiva investeringar.

  • Räntan baseras på vår upplåningskostnad och varierar beroende på vilken räntebindningsperiod du valt. Vanligen fastställs räntan två dagar före utbetalningsdagen.
  • Vid räntebindning upp till och med 1 år beräknas räntan med räntedagsbasen 365/360 (366/360).
  • Vid räntebindning över 1 år beräknas räntan med räntedagsbasen 360/360.
  • Du kan välja att betala räntan månads- eller kvartalsvis.
  • Amorteringsplanen anpassas efter din investerings livslängd och fastställs efter överenskommelse.
  • För lån kräver vi alltid säkerhet.
Förnärvaranderänta
Långt Stiborlån
Lån med räntetak