Avbetalning

Factoring

Med Factoring omvandlar du företagets kundfordringar till likvida medel.

Om Factoring

Med Factoring får du snabbt pengar för dina fordringar. Rörelsekapitalet frigörs och kan användas där det gör mest nytta för ditt företag.

Dina fördelar: 

  • Rörelsekapital frigörs och kan användas där det gör mest nytta. 
  • Effektiv administration gör att du kan använda mer tid till försäljning. 
  • Flexibel kredit genom att du bara utnyttjar den delen av den beviljade krediten som behövs vid varje tillfälle. 
  • Snabbare kundinbetalningar kan minska tiden som dina kundfordringar står obetalda med 15-20 procent.
Administration

Administration

Minskad administration av kundreskontran 

Ditt företag får hjälp med administrationen av kundreskontran: registrering av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser, utskrift av dröjsmålsräntefakturor samt inkasso. 

Factoring On Line - följ kundreskontran på Internet 

Du kan via Internet följa din kundreskontra och se din finansieringssituation. Du kan även se fasta rapporter, skapa egna rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka olika typer av uppdrag till Nordea Finans. Kontakta ditt Nordeakontor om du är intresserad av Factoring on Line. 

Minska risken för kreditförluster 

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer själv vilka kunder du önskar att kreditbevaka samt på vilket sätt och hur ofta du vill ha information för de kunder du bevakar. 

När du har kunder som inte betalar 

Inom samtliga factoringprodukter finns möjlighet till inkassotjänster oavsett om fakturan är utställd på en inhemsk eller utländsk kund. Fordringar ställda på utländska kunder hanteras lokalt i respektive kunds hemland

Elektroniska fakturor
Så här går det till

Fler tjänster

Läs om olika tjänster som vi erbjuder

Exportfakturor

För dig som har utländska kunder

Belåning av exportfordringar innebär att du har ett avtal med Nordea Finans som omfattar administration och belåning av kundfordringar utställda på utländska kunder. Dessa fordringar måste vara "öppna fordringar" och inte innebära betalningsformer som remburs och liknande. 

Det finns vissa begränsningar avseende i vilka länder kunderna får finnas i. 

Fordringarna kan vara utställda i SEK eller annan utländsk valuta, men finansieringen sker i SEK.

Fakturaköp
Finansiell belåning
Styckebelåning
Valutafactoring

Priser

SpecifikationPris
FactoringEnligt offert

Kom igång med factoring

Ring oss Öppnas i nytt fönster