Ansök om finansiering

Fyll i formuläret och en av våra företagsrådgivare kommer att kontakta dig.

För att kunna göra en bedömning av ditt företag, behöver vi alltid prata med firmatecknare.

Om företaget har betalningsanmärkning rekommenderar vi att ni avvaktar med att söka lån.

Ett negativt resultat kan innebära att banken ställer större krav på säkerhet och/eller egenfinansiering i samband med lån.

Ett negativt eget kapital kan innebära att banken ställer större krav på säkerhet och/eller egenfinansiering i samband med lån.

Du kan önska mötesdag på alla helgfria vardagar och som tidigast, dagen efter dagens datum.

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.