Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ansök om finansiering

Med denna online-applikation kan du smidigt ansöka om finansiering till din verksamhets olika behov.

Formuläret är uppdelat i två steg:
1) Information om företagets finansieringsbehov och företagets ekonomiska situation
2) Praktisk information om ert företag och kontaktperson

Fyll i formuläret och en av våra företagsrådgivare kommer att kontakta dig.

  • Uppgifter om krediten
  • Uppgifter om sökanden
  • Bekräftelse
  • Tack!
Uppgifter om krediten

Du behöver ha ett företag registrerat på bolagsverket för att ansöka om företagskredit.


Företag med liten omsättning nekas ofta företagslån eftersom verksamheten inte än har kommit igång.

 


Företag med negativt resultat nekas ofta finansiering eftersom företaget behöver visa ett positivt kassaflöde för att visa en god återbetalningsförmåga.

Ett negativt resultat innebär även att vi ställer högre krav på säkerheter och/eller egenfinansiering i samband med lån.

 


Företag med negativt eget kapital nekas ofta finansiering eftersom en god soliditet är en förutsättning

 


Företag med betalningsanmärkning nekas ofta finansiering in form av lån eller kontokredit. Leasing via Nordea Finans är ibland ett möjligt alternativ.

 

Om företaget hade ett negativt resultat förgående år, har ett negativt eget kapital eller har haft betalningsanmärkning rekommenderar vi att ni avvaktar med att söka lån.

Ta gärna kontakt med oss för att får råd och tips på andra möjligheter till finansiering.

 

Uppgifter om sökanden
För att kunna göra en bedömning av ditt företag, behöver vi alltid prata med firmatecknare.

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.