Utbetalningskort för företagskunder

Utbetalningskort

Så här gör du som företagskund för att lösa in utbetalningskort i Nordea.

Om du har fått ett PlusGiro- eller Bankgiroutbetalningskort/Värdeavi eller en Postväxel som är utställd av Nordea kan du sätta in beloppet direkt på företagets konto i Nordea. 

Sätt in PlusGirot och BankGirots utbetalningskort på konto i Nordea

Utbetalningskort eller värdeavi från PlusGirot och BankGirot kan du sätta in på ett konto i Nordea utan kostnad. Så här gör du:

  1. Skriv företagets kontonummer tydligt på framsidan av utbetalningskortet/värdeavin.
  2. Skicka in i ett frankerat kuvert till adressen nedan. Du ska inte skriva under utbetalningskortet.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
PS30
105 71 Stockholm

Insättningen redovisas med texten ”Gottskrivning” på kontoutdraget. Ta en kopia på utbetalningskortet/värdeavin som underlag till bokföringen.

Utbetalningskort från Swedbank löser du in hos Swedbank/Sparbankerna.

Sätt in en av Nordea utställd postväxel på konto i Nordea

Du kan sätta in postväxlar utställda av Nordea utan kostnad på konto i Nordea. Så här gör du:

  1. Sätt två diagonala streck (//) med bläckpenna över postväxelns framsida.
  2. Skriv på baksidan: ”För insättning på konto ….” Och ange företagets kontonummer. Underteckna med samtliga firmatecknares namnteckningar.
  3. Skicka in postväxeln i ett frankerat kuvert till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
PS30
105 71 Stockholm

Postväxlar utställda av annan bank kan lösas in på respektive bank.