Sparkonto Företag

En riskfri placering med rörlig ränta och fria uttag för ditt företags överskottslikviditet.

Om Sparkonto Företag Mer fakta Ränta Om Sparkonto Företag

Om Sparkonto Företag

Med Sparkonto Företag får du ett flexibelt sparande utan uttagsbegränsningar.

Dina fördelar:

  • Riskfri placering.
  • Konto med ränta och fria uttag.
  • Kapitalet lätt tillgängligt, utan uttagsavgifter.
  • Omfattas av den statliga insättningsgarantin
Mer fakta

Mer fakta om Sparkonto Företag

Sparkonto Företag lämpar sig för placering av överskottslikviditet på kort sikt.

  • Med din Internetbank hanterar du insättningar och uttag på tider som passar dig
  • Möjligt att koppla Fastränteplaceringar till kontot
  • Kontoutdrag skickas via brev en gång per år
  • Kontot kan endast öppnas i svenska kronor
  • Bankkort och betalningstjänster kan inte anslutas till kontot

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Ränta

Ränta Sparkonto Företag

Rörlig ränta på hela saldot 0,00 %