Värdepapperstjänst Depå - Företag

Värdepapperstjänst för dig som är intresserad av att handla med värdepapper. Du får ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över.

Värdepapperstjänst Depå Företag Mer fakta Utbud Priser och villkor Värdepapperstjänst Depå Företag

Om Värdepapperstjänst Depå Företag

Med Värdepapperstjänst Depå Företag kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika. Du får tillgång till ett omfattande analysmaterial på bolagsnivå, korta och långa affärsförslag samt affärsförslag grundade på teknisk analys.

Dina fördelar:

 • Det kostar inget att teckna Värdepapperstjänst Depå - Företag, och du betalar ingen årsavgift eller rörligt courtage. Du betalar istället ett fast courtage per affär.
 • Du har tillgång till Nordeas modellportföljer, placeringsstrategier och bolagskommentarer via morgonrapporter, veckobrev och månadspublikationer.
 • Du kan enkelt  följa dina innehavs genomsnittliga anskaffningsvärde och avkastningen på dina värdepapper.
Mer fakta

Mer om Värdepapperstjänst Depå Företag

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Internetbanken Företag. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett depålikvidkonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Du når Värdpapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Företag, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Du hittar Aktiemarknadsnytt i vår publikationsdatabas tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser. Nordea Markets och Nordeas samarbetspartner - det oberoende analysföretaget Standard & Poor's - följer cirka 750 bolag världen över.

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på. I informationstjänsten Börskurser kan du:

 • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
 • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
 • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
 • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie
 • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX
 • Lägga upp egna bevakningssidor

Belåning av värdepapper

Genom att ansöka om en kredit på din depå har du möjlighet att belåna dina värdepapper. Krediten kan endast användas för att köpa nya värdepapper, inte till kontantuttag. Olika värdepapper har olika belåningsvärden och i tabellen nedan kan du se de vanligaste.

Du kan aldrig låna mer än det totala belåningsvärdet på värdepappren i din depå. Genom att klicka på ett värdepappers detaljsida ser du vilken belåningsgrad som gäller och under fliken mer information på innehavsidan i din depå ser du det totala belåningsvärdet.

Belåningsregler
Danska, Finska och Svenska aktierBelåningsgrad
Aktier noterade på Large Cap-listan70 %
Aktier noterade på Mid Cap-listan50 %
Aktier noterade på Small Cap-listan30 %
Norska aktierBelåningsgrad
Aktier med börsvärde över 1 md euro70 %
Aktier med börsvärde 150 MN euro - 1 md euro50 %
Aktier med börsvärde under 150 MN euro30 %
Utländska aktierBelåningsgrad
USA: aktier i S & P 500, S & P 400 Mid Cap50 %
Kanada: aktier i S & P/TSX 6050 %
Tyskland: aktier i DAX 10050 %
Frankrike: aktier i SBF 12050 %
Storbritannien: aktier i FTSE 25050 %
Spanien: aktier i IBEX 3550 %
Italien: aktier i LSE Milano MIB3050 %
Nederländerna: aktier i Neuronext Amsterdam CAC-4050 %
Schweiz: aktier i Swiss Market Index50 %
Övriga svenska värdepapperBelåningsgrad
Premieobligationer90 %
Strukturerade placeringar80 %
Börsnoterade konvertibla skuldebrev70 %
Utbud

Svenska värdepapper

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av värdepapper som är upptagna till handel på:

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Aktietorget

Din order dirigeras till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser. Nordea handlar för närvarande på Nasdaq OMX, NGM och Chi-X.

Du kan se kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i realtid i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper

 • Aktier
 • Andrahandsmarknaden för aktieobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer samt olika typer av bevis. 
 • Andrahandsmarknaden för premieobligationer
 • Börshandlade fonder, ETF
 • Certifikat
 • Konvertibla Förlagslån
 • Obligationer, Förlagslån
 • OM-Derivat (för att handla OM-Derivat krävs att du har en aktiemäklare)
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter, övriga rätter
 • Warranter

Värdepapper övriga Norden

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av samtliga aktier och ETF:er som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Under handelsplatsernas öppettider ser du kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i realtid i fem nivåer, utom i Oslo där du ser en nivå. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Land och stadHandelsplats

Finland, Helsingfors
Finland, Helsingfors

Nasdaq OMX
First North
Norge, Oslo
Norge, Oslo
Oslo Börs
Oslo Axess
Danmark, Köpenhamn

Nasdaq OMX
First North

Europa

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av alla aktier och ETF:er som är upptagna på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider. 

Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

LandHandelsplats
BelgienEuronext Brussels
FrankrikeEuronext Paris
Holland Euronext Amsterdam
ItalienLSE Milano
PortugalEuronext Lissabon
StorbritannienLSE samt London International
SpanienSociedad de Bolsas, Madrid
SchweizSIX SE
TysklandGermany Deutche Börse Frankfurt

Nordamerika

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av alla aktier och ETF:er som är upptagna till handel på nedanstående handelsplatser. Vi visar kurser med 15 minuters fördröjning och orderdjup i en nivå under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

LandHandelsplats
CanadaTSE inklusive Venture
USAUS NYSE
US Nasdaq
US Amex
Priser och villkor

Priser

Priser Värdepapperstjänst Depå
RäntaRänta             
Depålikvidkonto0,00 %
PrisPris
Pris per mån (inklusive moms)0,00 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,06 %
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North
0,06 %: min 1 kr, max 99 kr
NGM, NGM MTF och Aktietorget
0,06 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,06 %
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritanien, Schweiz, Kanada, USAmin 1 €, 1 $, 1, £, 1 CHF, 1 CAD, inget maxbelopp 
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien och Frankrike

Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken, se   denna prislista (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönster .