Värdepapperstjänst Bas Företag (nyöppnas inte)

Om Värdepapperstjänst Bas Mer fakta Utbud Priser och villkor Om Värdepapperstjänst Bas

Om Värdepapperstjänst Bas Företag

Värdepapperstjänst Bas Företag nyöppnas inte. Du som redan har tjänsten kan använda den på samma sätt som tidigare.

Mer fakta

Mer fakta om Värdepapperstjänst Bas Företag

Du når Värdepapperstjänst Bas genom att logga in i Internetbanken Företag eller Företagstjänster via Internet där du får en god överblick över ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du kan handla med noterade svenska aktier. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera en order innan den har gått till avslut. Du kan också teckna premieobligationer och kapitalskyddade strukturerade placeringar utgivna av Nordea. 

Dina värdepapper förvaras på ett Servicekonto och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Aktielikvidkonto i banken. Om du inte har dessa konton tecknas de kostnadsfritt i samband med att du tecknar Värdepapperstjänst Bas.

Varje månad får du publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från vår marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier. 

Kurser och bolagsinformation

På sidan Börskurser kan du:

 • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper.
 • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor.
 • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik.
 • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX.

Du kan också nå Börskurser när du är inloggad i Internetbanken.

För att kunna teckna Värdepapperstjänst Bas behöver du vara ansluten till Internetbanken Företag eller Företagstjänster via Internet.

Utbud

Svenska värdepapper

Handla med följande svenska värdepapper:

 • Svenska aktier
 • Premieobligationer
 • Börshandlade fonder utan hävstång, ETF
 • Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar

Du kan handla med svenska värdepapper som är upptagna till handel på:  

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Aktietorget

Du kan registrera din order dygnet runt. 

Kurser och orderdjup visas med 15 minuters fördröjning under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Priser och villkor
Svenska aktier, Nasdaq OMX
SpecifikationPris
Årsavgift0 kr
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North 0,06 %: min 1 kr, max 99 kr
NGM, NGM MTF och Aktietorget0,06 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton0 kr. 
Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken,  se  denna prislista (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönster  (pdf, 100 KB).