Alla företagskunder måste ha en LEI-kod för att handla med finansiella instrument

Nästa år träder MiFID II-reglerna i kraft, och det innebär att många företagskunder måste skaffa sig en så kallad Legal Entity Identifier-kod (LEI-kod) för att kunna handla med värdepapper efter den 3 januari 2018.

Vad är en LEI-kod och vilka måste ha den?

Varje juridisk person som vill handla med finansiella instrument behöver en LEI-kod. LEI är ett referensnummer som används för att identifiera företag som ägnar sig åt finansiella transaktioner, och det gäller över hela världen, på alla marknader och i alla jurisdiktioner. LEI-koden används till att börja med för den obligatoriska rapporteringen till transaktionsregistret i EMIR, men kommer i framtiden att krävas även för annan myndighetsrapportering, däribland för MiFID II. LEI-koden krävs för alla juridiska personer som:

  • handlar med derivat (privatpersoner undantagna)
  • handlar med aktier eller räntepapper (privatpersoner undantagna)
  • ger ut aktier eller räntepapper, och alla som är noterade på en börs
  • står under en finansmyndighets tillsyn, inklusive närstående bolag, dotterbolag och holdingbolag.

Från 1 november 2017 måste alla juridiska personer som handlar, eller som planerar att handla, med derivat skaffa en LEI-kod.

Från 3 januari 2018 utökas kravet genom MiFID II till att även omfatta finansiella instrument som handlas, eller vars underliggande tillgångar handlas, på en handelsplats.

Företagskunder som inte har skaffat en LEI-kod och upplyst Nordea om detta i god tid före dessa datum kommer inte att kunna handla med dessa värdepapper.

Vad rekommenderar Nordea sina företagskunder som vill fortsätta handla med finansiella instrument?

  1. Företagskunder som saknar LEI-kod ska vända sig till en av de officiella företag som utfärdar LEI-koder.
  2. När företaget har fått sin LEI-kod måste den registrerasÖppnas i nytt fönster hos Nordea.
  3. När Nordea har godkänt och registrerat LEI-koden kan företaget fortsätta handla med finansiella produkter.

Mer information finns på Nordea Markets hemsidaÖppnas i nytt fönster.