Strategafonder

När du eller ditt företag väljer att placera i någon av Strategafonderna väljer du den fördelning mellan ränte- och aktiefonder som speglar den risk du eller företaget är beredd att ta. Resten sköter vi.

Om strategafonder Mer fakta Priser och villkor Om strategafonder

Om Strategafonder

Strategafonderna placerar i andra aktie- och räntefonder. På så sätt får du eller ditt företag en komplett fondportfölj i en enda fond.

Dina fördelar:

  • Du väljer Strategafond beroende på riskbenägenhet, företagets ekonomi och när i tiden pengarna behövs.
  • Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.
  • Oavsett vad som händer på marknaderna behålls fördelningen mellan aktie- och räntefonder som en gång valts.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Läs mer på sidan Viktigt att veta vid fondhandel.

Mer fakta

Vilken strategafond passar dig?

Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.

Stratega 100

Om du är riskbenägen och har möjlighet att vänta ut en aktiemarknad som kan svänga. Placerar normalt hela portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 85–100 procent.

Stratega 70

Om du vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Placerar ca 70 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent. 

Stratega 50

Om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Placerar ca 50 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent. 

Stratega 30

Om du kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Placerar ca 30 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent. 

Stratega 10

Om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Placerar cirka 10 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i 1/3 korta ränteplaceringar, 1/3 statsobligationer, 1/3 företagsobligationer.

Priser och villkor
Förvaltningsavgifter för Strategafonderna*
FondFörvaltningsavgift i procent
Stratega Ränta0,65 %
Stratega 100,95 %
Stratega 301,35 %
Stratega 501,55 %
Stratega 701,55 %
Stratega 1001,70 %

*Baserat på genomsnittlig fondförmögenhet per år. En Strategafond belastas aldrig av förvaltningsavgifter i Nordeas fonder.

Det är ingen avgift vid insättning eller uttag i en Strategafond.

Minsta sparbelopp i våra Strategafonder är 100 kronor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa Basfakta för investerare och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.