Fonder

Treetops in the sky 

Mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö är viktigt för oss

Läs mer om ansvarsfulla investeringar
I fokus I fokus

Bostadsobli-gationsfonden

Räntefond för placering av företagets överskottslikviditet

Bostadsobligationsfonden placerar kapitalet på räntemarknaden med inriktning på bostadsobligationer.

Strategafonder

Det enkla sättet att spara aktivt

En Strategafond sköter sig självt och behåller den valda risknivån över tiden.

Vårt fondutbud

Hela utbudet av fonder finns samlat i vår fondinformationstjänst

Följ fondernas utveckling samt ta del av och ladda ned informationsmaterial.

Råd om placeringar

Man looking through magnifying glass  

Placera överskottet

Råd vid placering av företagets överskottslikviditet.

Lady advisor standing by desk  

Viktigt att veta om placeringar

Innan du placerar i värdepapper finns det en hel del viktig information du bör ta del av.